Arhiva

AKCIONI PLAN Općine Travnik za rješavanje problema Roma

Na osnovu člana 8. i člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 49/06 i 51/09) i člana 34. stavak 2. Statuta Općine Travnik (“Službene novine Općine Travnik”, broj: 11/05), a u vezi s Memorandumom o razumijevanju za Projekat “Aktivna participacija za uključenje Roma” broj: 01-49-163/15 potpisanom između Care International Balkans i Općine Travnik 11.02.2015. godine, Općinsko vijeće Travnik na sjednici održanoj dana 31.07.2015. godine, donijelo je Akcioni plan Općine Travnik za rješavanje problema Roma.

Plan u cjelosti možete preuzeti O V D J E

Općina Travnik