Sveučilište/Univerzitet Vitez
Arhiva

CEM Travnik: Održano prvo predavanje univerzitetskog kursa: „Liderstvo i razvojni rad sa mladima u zajednici“

Dana 03.marta/ožujka 2016. godine u prostorijama Centra za edukaciju mladih u Travniku, održano je prvo predavanje kursa „Liderstvo i razvojni rad sa mladima u zajednici“. Tom prilikom studentima su se obratili predstavnica Univerziteta u Jönköpingu, gđa. Sousanne Smithberger i predstavnik Centra za edukaciju mladih, gdin. Adis Arnautović.

Univerzitetski kurs „Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici“ je osmišljen kao program obuke osoba koje rade ili bi željele raditi sa djecom i mladima kroz obrazovni sistem, sportska udruženja i udruženja građana, da, kroz vrijeme provedeno na kursu, steknu znanja i vještine potrebne za individualni i grupni rad sa mladima na ličnom i socijalnom razvoju, samopouzdanju, razvijanju vrijednosti i stavova, te komunikaciji, radu na konfliktima i aktivnom učešću u izgradnji i razvoju zajednice.

Narednih deset mjeseci, koliko ce kurs trajati, polaznici/e će obrađivati slijedeće teme:

1.Uvod u omladinski rad u zajednici i lični razvoj,
2.Životni period adolescencije,
3.Rad sa pojedincima/kama,
4.Rad sa grupama,
5.Rad na konfliktima i prihvatanju razlika
6.Menadžment u omladinskom radu u zajednici.

Također će imati priliku raditi sa grupom mladih ljudi, gdje će u praksi primjeniti stećena znanja i vještine.

Univerzitetski kurs ima za cilj osposobljavanje 20 polaznika/ca iz različitih profesija, da svom radu sa mladima pristupaju studiozno, analitički i da u svakom trenutku rade profesionalno, promovišući zdravo i sigurno okruženje za djecu i mlade.

Centar za edukaciju mladih Travnik