HH Auto Travnik
Edukacije nastavnika u osnovnim školama za rad s učenicima s teškoćama u razvoju
Edukacije nastavnika u osnovnim školama za rad s učenicima s teškoćama u razvoju
Aktuelno

Edukacije nastavnika u osnovnim školama za rad s učenicima s teškoćama u razvoju

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK/KSB u saradnji sa Centrom znanja ”PROFECTUS”, započelo je realizaciju programa ”Edukacije nastavnika u osnovnim školama za rad s učenicima s teškoćama u razvoju”, a koji se temelji na praktičnim tematskim radionicama kroz koje polaznici svojim aktivnim sudjelovanjem i interakcijom unaprjeđuju znanja za organizaciju i pružanje podrške kako učenicima s poteškoćama, tako i njihovim roditeljima.

Rad nastavnika u inkluzivnom odgojno-obrazovnom sistemu, kakvom i mi težimo, predstavlja složenu i odgovornu ulogu koja zahtjeva posebne vještine i kompetencije. Kvalitetan obrazovni sistem zasniva se na prilagodbi okoline potrebama, interesima i sposobnostima svakog učenika sa teškoćama te iziskuje izradu i provođenje individualiziranih odgojno-obrazovnih planova – navode iz ovog Ministarstva.

Predmetna Edukacija je dvodnevna, tačnije podrazumijeva 16 sati aktivnog rada i realizuje se u periodu od 21.11.2019. godine (četvrtak) do 22.11.2019. godine (petak) u Osnovnoj školi ”Novi Travnik” u Novom Travniku.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK/KSB / Agencija DAN