HH Auto Travnik
Edukacijski fakultet domaćin prvog Kick–Off sastanka i glavni nosilac projekta iz Bosne i Hercegovine u okviru programa ERASMUS+ i projekta „Teacher“
Aktuelno

Edukacijski fakultet domaćin prvog Kick–Off sastanka i glavni nosilac projekta iz Bosne i Hercegovine u okviru programa ERASMUS+ i projekta „Teacher“

Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku domaćin je prvog  Kick-Off sastanka u okviru programa „ERASMUS+“ i projekta „Teacher“, koji će se održati 09. i 10.02.2017. godine u zgradi Univerziteta u Travniku.

Učesnici sastanka su predstavnici univerziteta iz Velike Britanije, Slovačke i Rumunije BiH, Hrvatske te „Društvo zaposlenika predškolskih ustanova u BiH.

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU „TEACHER“

Naslov projektnog prijedloga: Modernizacija i inovacija studijskih programa predškolskog odgoja kroz uvođenje kurikuluma zasnovanog na kompetencijama u Bosni i Hercegovini

Vrsta projekta: Združeni projekti/Nacionalni projekat

Nacionalni prioritet: Obrazovna nauka i obuka nastavnika

Trajanje: 36 mjeseci

Fokus: Cilj ovog projekta je inovacija i modernizacija prvog ciklusa akademskih studija u predškolskom obrazovanju u Bosni i Hercegovini kroz uvođenje kurikuluma zasnovanog na kompetencijama. Projekat nastoji da identifikuje kompetencije potrebne na tražištu rada koje je prema tome neophodno uvesti u nastavni plan i program. Osim toga, projekat nastoji da poboljša interaktivnu nastavnu metodiku i transverzalne (prenosive) vještine akademskog osoblja  koje su potrebne u svrhu modernizacije cjelokupnih studija.

Ciljna grupa ovog projekta je akdemsko osoblje sa partnerskih institucija i njihovi studenti. U širem smislu, korist od projekta će imati obrazovne institucije jednako kao i cjelokupni predškolski obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini.

U skladu sa navedenim, projekat nastoji da harmonizuje i modernizuje heterogeni predškolski nastavni plan i program, te osavremeni nastavnu metodiku.

Ciljevi:

 1. Modernizacija nastavnog plana i programa predškolskog odgoja kroz uvođenje kurikuluma zasnovanog na kompetencijama;
 2. Akreditacija studijskih programa;
 3. Modernizacija nastavne metodike kroz obuku profesora;
 4. Unapređivanje transverzalnih (prenosivih) vještina profesora;
 5. Modernizacija tehničke i didaktičke opreme.

Očekivani rezultati:

 1. Do 12 predškolskih nastavnih planova i programa inovirano i akreditovano;
 2. Modernizovana nastavna metodika i praksa;
 3. Unapređene transverzalne vještine akademskog osoblja;
 4. Unapređena opremljenost visokoškolskih institucija u Bosni i Hercegovini tehničkom i didaktičkom opremom za izvođenje studijskog programa predškolski odgoj;
 5. Unapređena međuinstitucionalna saradnja;

 

Struktura: Projekat sadrži osam radnih paketa:

RP.1: Razvijanje nastavnog plana i programa u skladu sa potrebama tržišta rada (procjena koje su kompetencije potrebne na tržištu rada);

RP.2: Modernizacija kurikuluma;

RP.3: Modernizacija nastavne metodike;

RP.4: Unapređivanje transverzalnih vještina;

RP.5: Akreditacija studijskih programa;

RP.6: Diseminacija i upotreba rezultata projekta;

PR.7: Osiguranje kvalitete i monitoring;

RP.8: Projekt menadžment.

Učesnici projekta:

 1. Univerzitet u Bihaću (BiH)
 2. Univerzitet u Tuzli (BiH)
 3. Sveučilište u Mostaru (BiH)
 4. Univerzitet Hercegovina (BiH)
 5. Nezavisni univerzitet Banja Luka (BiH)
 6. Univerzitet u Travniku (BiH)
 7. Sveučilište u Zagrebu (Hrvatska)
 8. The Manchester Metropolitan University (Velika Britanija)
 9. Matej Bel University in Banska Bystrica (Slovačka)
 10. „1 DECEMBRIE 1918“ University of Alba Iulia (Rumunija)

„Društvo zaposlenika predškolskih ustanova u FBiH“ (BiH)

Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku