Thursday, 10 November 2016 10:59

AKCIONI PLAN Općine Travnik za rješavanje problema Roma

Written by
AKCIONI PLAN Općine Travnik za rješavanje problema Roma AKCIONI PLAN Općine Travnik za rješavanje problema Roma photo: Ilustracija

Na osnovu člana 8. i člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 49/06 i 51/09) i člana 34. stavak 2. Statuta Općine Travnik (“Službene novine Općine Travnik”, broj: 11/05), a u vezi s Memorandumom o razumijevanju za Projekat “Aktivna participacija za uključenje Roma” broj: 01-49-163/15 potpisanom između Care International Balkans i Općine Travnik 11.02.2015. godine, Općinsko vijeće Travnik na sjednici održanoj dana 31.07.2015. godine, donijelo je Akcioni plan Općine Travnik za rješavanje problema Roma.

Plan u cjelosti možete preuzeti O V D J E

Općina Travnik

O nama

Portal Travnicki.INFO je jedan od internet medija Agencije DAN

 

Agencija za promociju DAN

ul. Konatur 2/b 72 270 Travnik

redakcija@dan.ba

+387 (0)61 751 528

 

Travnicki.INFO postoji od: 17.12.2008.

Posljednje dodano:

Facebook stranice: