Tuesday, 29 November 2016 08:41

Akcioni plan prevencije maloljetničkog prestupništva u Travniku

Written by
Akcioni plan prevencije maloljetničkog prestupništva u Travniku Akcioni plan prevencije maloljetničkog prestupništva u Travniku photo: Općina Travnik

U ponedjeljak, 28.11.2016 godine, načelnik Općine Travnik je održao radni sastanak sa predstavnicima Biroa za ljudska prava Tuzla.

Biro za ljudska prava Tuzla je partner UNICEF-a u provedbi projekta „Pravda za svako dijete“. Projekat je podržan od strane Švedske agencije za razvoj (SIDA) i Švicarske kooperacije za razvoj (SDC) a provodi se u saradnji sa nadležnim ministarstvima i institucijama na državnom i entitetskom nivou.

U okviru pomenutog projekta, Općina Travnik je formirala Radnu grupu koja je aktivno učestovala u izradi Akcionog plana prevencije maloljetničkog prestupništva i primjeni alternativnih mjera u općini Travnik za perid 2015-2017 godina.

Na jučerašnjem sastanku predstavnici Biroa za ljudska prava Tuzla su načelniku Admiru Hadžiemriću podnijeli izvještaj o dosadašnjim provedenim aktivnostima i o realizaciji Akcionog plana.

Na posljednjem sastanku Radne grupe, koji je održan 15.09.2016. godine napravljen je operativni plan rada za posljedni kvartal 2016 godine, koji je između ostalog, uključivao podršku razvijanja programa sekundarne prevencije za djecu u riziku koji je definisan kao jedan od strateških pravaca Akcionog plana.

Nevladina organizacija „Centar za edukaciju mladih“ iz Travnika je, od strane članova Radne grupe, prepoznata kao jedan od ključnih resursa u zajednici sa odgovarajućim kapacitetima za razvoj i implementaciju ovog programa.

Razvijanje programa sekundarne prevencije za djecu je vrlo značajno za Općinu Travnik.

Inače, Općina Travnik je pionir jednog ovakvog projekta koji se tiče maloljetničkog prestupništva, tj. jedna je od svega šest općina koje su za sada podržale projekat „Pravda za svako dijete“.

Općina Travnik

O nama

Portal Travnicki.INFO je jedan od internet medija Agencije DAN

 

Agencija za promociju DAN

ul. Konatur 2/b 72 270 Travnik

redakcija@dan.ba

+387 (0)61 751 528

 

Travnicki.INFO postoji od: 17.12.2008.

Posljednje dodano:

Facebook stranice: