Monday, 31 October 2016 13:32

Rang lista poljoprivrednika kojima se dodjeljuju plastenici

Written by
Rang lista poljoprivrednika kojima se dodjeljuju plastenici Rang lista poljoprivrednika kojima se dodjeljuju plastenici photo: Ilustracija

Odbor za poljoprivredu Općinskog vijeća Travnik, utvrdio je Konačnu Rang listu korisnika koji su se prijavili na Javni poziv za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Travnik za 2016.godinu.

Korisnicima koji su ostvarili pravo na plastenike isti će biti isporućeni od strane odabranog dobavljaća, a o terminu isporuke će biti naknadno obaviješteni.

Rang listu možete pogledati u nastavku:

Broj: OV-01-1-01-3-3-265/16-2P                                         

Datum: 28.10.2016.godine

K O N A Č N A   R A N G   L I S T A

korisnika koji su se po Javnom pozivu za dodjelu poticaja za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje općine Travnik za 2016. godinu, prijavili za plastenike

Odbor za poljoprivredu Općinskog vijeća Travnik, utvrđuje Konačnu Rang listu korisnika koji su se prijavili na Javni poziv za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Travnik za 2016.godinu, za plastenike, kako slijedi:

r.br. Ime i prezime korisnika Adresa Broj bodova

Napomena

1. Blaženka Kustura D.Putićevo 59
2. Hasan Hrustanović Varošluk 53
3. Srećko Barać Gladnik 52
4. Elvedin Kadrić Zagrađe 52
5. Bešla Spahić Turbe 52
6. Frano Gašić Ovčarevo 51
7. Sabahudin Mujanović B.Bučje 51
8. Amra Palić Radojčići 49
9. Hamdo Sijah Turići 48
10. Dragan Barać Gladnik 46
11. Viktor Malić Vlajsovići, Turbe 44
12. Armin Kargić Slimena 44
13. Semir Palić Radojčići 44
14. Mirsada Mikić Karaula 42
15. Ramiz Dautović Maline 40
16. Fahra Grabus Skok bb. 37
17. Bahrudin Ribo Kljaci 37
18. Mato Maljić Ovčarevo 36
19. Zahid Salkica Karaula 35
20. Vlado Kafadar D.Putićevo 34
21. Zejir Spahić Vraošluk 24
22. Kata Peša D.Putićevo 23
23. Stipo Matošević Podolac 19
24. Besim Salkica Krčevine 0 Nepotpuna dokumentacija
25. Fikret Dedić Slimena 0 Nepotpuna dokumentacija
26. Vlatko Kolenda Pokrajčići 0 Nepotpuna dokumentacija
27. Jasminka Tarakčija Han Bila 0 Nepotpuna dokumentacija

Obzirom da se po objavljenom Javnom pozivu za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Travnik za 2016.godinu dodjeljuje 20 plastenika, isti će se dodjeliti aplikantima od rednog broja 1 do rednog broja 20 gore navedene Konačne Rang liste (zatamnjeni u tabeli).

Korisnicima koji su ostvarili pravo na plastenike isti će biti isporućeni od strane odabranog dobavljaća, a o terminu isporuke će biti naknadno obaviješteni.

           

PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                      

Vahida Softić, s.r.

IZVOR: Općina Travnik

O nama

Portal Travnicki.INFO je jedan od internet medija Agencije DAN

 

Agencija za promociju DAN

ul. Konatur 2/b 72 270 Travnik

redakcija@dan.ba

+387 (0)61 751 528

 

Travnicki.INFO postoji od: 17.12.2008.

Posljednje dodano:

Facebook stranice: