HH Auto Travnik
Aktuelno

FOTO: Djelatnici Zavoda za javno zdravstvo posjetili Nacionalni park Durmitor

Tokom boravka, djelatnici su se

upoznali sa zakonskom regulativom koja definiše očuvanje izvornih prirodnih vrijednosti. Međunarodna unija za očuvanje prirode definirala je nacionalni park kao šire prostorno područje koje predstavlja jedan ili više ekosistema malo ili nikako izmjenjen ljudskom djelatnošću ili nastanjivanjem, kome životinjske i biljne vrste, geomorfološki elementi i biljna i životinjska staništa daju poseban naučni, obrazovni i rekreativni značaj ili u kome postoje prirodni pejzaži velike ljepote. U Karakasu je 1992. godine održan Svetski Kongres o nacionalnim parkovima kada je usvojena preporuka da svaka država zaštiti najmanje 10% svoje teritorije. Crna Gora je jedna od rijetkih država u Evropi koja je pred dostizanjem tog cilja (9,7%zaštićene teritorije). Tokom posjete poseban akcenat je usmjeren ka konkretnim primjerima učinkovitog upravljanja prirodnim bogatstvima i resursima.
Drugog dana boravka ekspedicija je prošla veličanstvenim kanjonom rijeke Tare, čija ljepota ostavlja bez daha.