HH Auto Travnik
Aktuelno

FOTO: U Travniku obilježen Svjetski dan civilne zaštite

U povodu Svjetskog dana civilne zaštite danas je u zgradi Općine održana Svečana sjednica Općinskog štaba civilne zaštite.
Komandant Općinskog štaba civilne zaštite, Admir Hadžiemrić prisutnima je prezentovao kratak presjek stanja i poslova u oblasti civilne zaštite i uputio čestitke svima koji rade ili su, na bilo koji koji drugi način, svojim angažmanom vezani za poslove zaštite i spašavanja.

U svojoj prezentaciji, Komandant OpŠCZ, g-din Hadžiemrić poseban naglasak dao je na sljedeće aktivnosti koje su provedene u prethodnoj godini:

1. Sanaciji korita rijeke Bile u mjestu Brajići (Zolote),
2. Sanaciji korita rijeke Lašve u mjestu Gladnik,
3. Sanacija klizišta:
– Lovići, MZ Nova Bila,
– Zagrađe – Luke, MZ Zagrađe,
– Grahovčići (Bilići), MZ Grahovčići,
– Radojčići, MZ Guča Gora,
– Selići, MZ Karaula,
– Grahovčići (Ovnak), MZ Grahovčići.
4. Sufinansiranje nabavke sanitetskog vozila Službe za medicinsku pomoć
5. Realizovan projekat deminiranja: ID MSP Vlašić – 1, Đelilovac, u ukupnoj površini od 2.500.000 m2. Otpočeto je i deminiranje lokalne zajednice Varošluk ukupne površine 98.873 m2 i ID MSP Vlašić – 2, Đelilovac, ukupne površine 2.239.000 m2.
6. Evidentirano je 58 dojava o NUS-u, od čega je prikupljeno 356 komada NUS-a: 116 komada sitne municije, 240 mina i granata, te 300 grama eksploziva, a 90 komada NUS-a nepodobnog za transport u saradnji sa TUN timom Busovača uništeno na licu mjesta. Preostalih 266 NUS sredstava lagerovano u kontejner Turbe.

Održano je ukupno sedam redovnih sjednica OŠCZ i jedna svečana.

Ovom prilikom uručena su i priznanja onima za koje je Općinski štab civilne zaštite smatrao da su svojim angažmanom u prethodnoj godini dali poseban doprinos razvoju mjera zaštite i spašavanja.

Načelnica Općinskog štaba civilne zaštite, Nura Adilović prisutnima je obrazložila Odluku Općinskog štaba nakon čega je uslijedlo svečano uručenje priznanja.

Priznanja su dobili:

Pisana zahvalnica – Vlada Srednjobosanskog kantona
Pisane pohvale – Fuad Talam, Ivica Bajo i Nurudin Alihodža

Općina Travnik