HH Auto Travnik
U Šarenoj džamiji danas upriličena ikrar-dova za 70 ovogodišnjih hadžija sa područja Medžlisa
U Šarenoj džamiji danas upriličena ikrar-dova za 70 ovogodišnjih hadžija sa područja Medžlisa - photo: Medžlis Islamske zajednice Travnik
Aktuelno

FOTOGALERIJA: U Šarenoj džamiji danas upriličena ikrar-dova za 70 ovogodišnjih hadžija sa područja Medžlisa

U subotu, 20. jula 2019. godine u Sulejmaniji (Šarenoj) džamiji u Travniku, proučena je ikrar dova za 70 putnika na hadž koji su svoje učešće na dovi prijavili u Medžlisu IZ Travnik i Muftijstvu travničkom. Od tog broja 14 su hadžije – bedeli za druge.

Program ikrar dove se sastojao od učenja odlomaka iz Kur’ana, tekbira, salavata, telbije i ilahija u izvedbi imama sa područja Medžlisa IZ Travnik.

U sklopu programa prisutnima se prigodnim predavanjem obratio glavni imam mr. Salih-ef. Indžić. Glavni imam je govorio o vrijednosti dobrih djela u mjesecu zul-hidžetu, te o hadžu kao posebnom ibadetu koji upotpunjuje stubove islama i briše ranije počinjene grijehe.

Program je popraćen video prezentacijom, putem koje su prisutni imali priliku pratiti ajete iz Kur’ana i hadise koje je citirao glavni imam, te pogledati fotografije Ka’be, brda Uhud, pećine Hira i drugih mjesta čiji obilazak je sastavni dio obreda Hadža.

Na samom kraju, dovu za hajirli put hadžija i mebrur hadž je proučio imam džemata Šarena džamija dr. hfz. Džemail-ef. Ibranović.

Ikrar dova je proučena za sljedeće hadžije:

1. Adilović Hate 
2. Adilović Nura 
3. Alibašić Hajrudin 
4. Alibašić Hamid 
5. Alibašić Mehridžana
6. Alihodža Midhat 
7. Bašić Besima 
8. Bečić Ismeta 
9. Brkić Abdurahman
10. Brkić Zlatka 
11. Cikotić Aljo 
12. Čelam Hajrija 
13. Daul Senada 
14. Dedić Tenzila 
15. Dervić Hatiđa 
16. Đulabić Sabahudin
17. Fuško Džemal 
18. Hadžiabdić Amar 
19. Hadžiabdić Amel 
20. Hadžiabdić Emina 
21. Hadžiabdić Kanita 
22. Hadžić Muhamed
23. Hasić Medina
24. Hrustanović Ibrahim 
25. Indžić Semina 
26. Indžić Suada 
27. Jašarević Hatidža
28. Kajmak Fatima 
29. Kajmak Fuad 
30. Karić Adem
31. Karić Edin
32. Karić Rasema
33. Kasumović Almija 
34. Kasumović Esad 
35. Kasumović Habiba 
36. Kasumović Rašid 
37. Kasumović Smail 
38. Kovač Smaila 
39. Kozar Đemila
40. Kozar Mehmed 
41. Malanović Mujesira
42. Mujanović Redžija 
43. Mujanović Zijad 
44. Mulalić Sifet 
45. Njegović Muhamed Ali 
46. Pašanović Redžija
47. Prcanović Kadir 
48. Selman Zlata 
49. Šabanović Hermin 
50. Tahirović Fuad 
51. Terzić Enes 
52. Zolota Azra 
53. Zolota Halima 
54. Zolota Mersudin 
55. Žutić Amabel 
56. Žutić Jasmina

Bedeli:
1. Adilović Ahmed – bedel za Sijamhodžić Adema
2. Čelam Mujo – bedel za Čelam Rahimu
3. Delić Tahir – bedel za Delić Seju
4. Dervić Šaćir – bedel za Dervić Almira
5. Ibranović Džemail – za Ibranović Beharu
6. Indžić Mustafa – bedel za Indžić Saliha
7. Indžić Salih – bedel za Bojčić Šefketa
8. Jašarević Halima – bedel za Dervišević Seada
9. Jašarević Hatidža – bedel za Sivac Ragiba
10. Njegović Alma – bedel za Njegović Zibu
11. Njegović Vekas – bedel za Njegović Mustafu
12. Omerović Mahir – bedel za Omerović Šemsu
13. Selman Salko – bedel za Selman Faika
14. Šušić Fikreta – bedel za Šušić Hasana

MIZ Travnik