Glavu gore, ljudi su snaga SBB
Jasmin Duvnjak: Tražimo podršku za kantonalne bolnice u Zenici, Bihaću, Travniku...
Jasmin Duvnjak: Tražimo podršku za kantonalne bolnice u Zenici, Bihaću, Travniku... - photo: Agencija DAN (arhiv)
BiH

Jasmin Duvnjak: Tražimo podršku za kantonalne bolnice u Zenici, Bihaću, Travniku…

Predsjednik Kluba delegata bošnjačkog naroda i član Kolegija Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Jasmin Duvnjak pozdravio je proaktivne mjere koje je usvojila Vlada Federacije BiH za stabilizaciju privrede (očuvanje radnih mjesta, moratorij na otplatu kredita, povećanje likvidnosti kompanija, stabilnost u isplati penzija i socijalnih davanja i dr.) i saniranje posljedica pandemije koronavirusom.

Ohrabruje da će finansijski potencijal za očuvanje ekonomsko-socijalne stabilnosti iznositi oko milijarde konvertibilnih maraka. Naročito cijenim napore Vlade FBiH da osnaži zdravstveni sektor, te u tom smislu pozivam Vladu Federacije BiH, posebno Ministarstvo zdravstva, da nakon donošenja Odluke o dodjeli 30 miliona KM kliničkim centrima u Sarajevu, Tuzli i Mostaru, značajniju finansijsku podršku u borbi protiv koronavirusa hitno pruže i zdravstvenim ustanovama i bolnicama u cijeloj Federaciji BiH – naglasio je Duvnjak u pisanoj izjavi.

Naveo je da posebno očekuje podršku za Kantonalnu bolnicu Zenica, te da se smije zaboraviti niti jedan dio Federacije BiH, od Bihaća, Travnika, Goražda, Livna, Orašja… Sve su to, kako je naglasio, linije odbrane protiv širenja virusa.

Duvnjak je kazao da je maloprije dobio zvaničnu potvrdu da u narednim danima ide podrška Federalne vlade kantonima i općinama. Naglasio je da solidarnost mora biti vidljiva, a državna pomoć brza, konkretna i pravično raspodjeljena. U suprotnom, naglašava, svi bi snosili teške posljedice.

U razgovoru sa upravom KBZ upoznat sam da je zenička bolnica, kojoj gravitira više od  400 hiljada građana, dosad uložila ogromne napore u pripremi izolatorija i drugih uslova za smještaj i liječenje oboljelih. Unutrašnje rezerve se troše, stoga su prijeko potrebna dodatna sredstva za medicinski tretman oboljelih, nabavku lijekova, medicinske opreme, dezinfekcionih sredstava i zaštitne opreme za sve, a posebno za zdravstvene radnike – dodao je Duvnjak.

Najvažnije je, prema njegovim riječima, da se naši građani pravilno i odgovorno ponašaju, da poštuju upute i naredbe nadležnih institucija u državi. Prije svega, da mjerama samozaštite i eventualne izolacije čuvaju svoje i zdravlje ostalih, te na taj način pomognu da se lanci prenosa ovog opasnog virusa prekidaju i zaustavljaju.

FENA