Sveučilište/Univerzitet Vitez
Javni uvid u izdavanje okolišne dozvole za poslovno-skladišni objekat“TRGOTEN“
photo: Google Maps
Aktuelno

Javni uvid u izdavanje okolišne dozvole za poslovno-skladišni objekat“TRGOTEN“

Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko pravne poslove općine Travnik, na temelju članka 36. i 38. Zakona o zaštiti okoliša („Sl. Novine SBK/KSB“ br.4/05) i članka 3. i 5. Pravilnika o pogonima i postrojenjima koji se mogu izgraditi i pustiti u rad samo ako imaju okolišnu dozvolu („Sl. Novine SBK/KSB“ br.5/06), stavlja na:

J A V N I   U V I D
postupak izdavanje okolišne dozvole
za poslovno skladišni objekt „TRGOTEN“ d.o.o. Travnik
u terminu od 29.09. do 17.10.2017.god.

1.OPĆI PODACI O VLASNIKU/INVESTITORU
1.1.Naziv kompanije/poduzeća: „TRGOTEN“ d.o.o. Travnik, Bunar bb
1.2.Vrsta zahtjeva: poslovno skladišni objekt, trgovina na malo, metalnom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavaonicama, prateći sadržaji
1.3.Kontakt/odgovorna osoba: Adnan Tenić, direktor
1.4.vrsta/šifra djelatnosti: šifra djelatnosti: 47.52

2.LOKACIJA POGONA I POSTROJENJA
2.1.Općina; Naselje: Travnik, Dolac na Lašvi
2.2.Zemljište: kp.br.3933/4, kp.br.3960 i kp.br.3961 Ko.Travnik
2.3.Vlasnik objekta/zemljišta: „TRGOTEN“ d.o.o.Travnik

3.PRILOŽENA DOKUMENTACIJA: Elaborat zaštite okoliša i Plan upravljanja otpadom izrađeni od „ESTA“ d.o.o.Busovača, šifra; EB-ZO-824-10/17 od 29.09.2017.god. Idejni projekt objekta u izgradnji „TRIM Grupa“ d.o.o. Travnik, šifra; SPO/01/07/2017 juli/srpanj 2017.god., Urbanistička suglasnost broj:04/02-23-3-213/17 od 03.05.2017.god., Odobrenje za građenje broj:04/06-23-4-812/17 od 12.05.2017.god., Glavni projekt izrađen od „Trim Grupa“ d.o.o. Travnik, šifre PSO 01/11/15 od mart 2017.god. Suglasnost zaštite na radu Ministarstva privrede SBK/KBS, broj:07-34-1132/17 od 09.05.207.god, Sanitarna suglasnost Ministarstva zdravstva SBK/KBS, broj:06-3-37-83/2017 od 09.05.2017.god., Kopija katastarskog plana, Posjedovni list, ZK-izvadak

4. UČEŠĆE JAVNOSTI
4.1.javni poziv: istaknut na oglasnoj ploči; Općina Travnik, Mjesna zajednica Dolac na Lašvi, vidnom mjestu na objektu i web stranici općine Travnik.
4.2.javni uvid: u Službi, od 29.09. do 17.10.2017.god. soba br.41, od 11.oo-15,oo sati.
4.3.javna rasprava:prostorije Mjesne zajednice 11.10.2017.god. (srijeda) u 13,oo sati
4.4.zainteresirana javnost: komentare, primjedbe i prijedloge dati na javnoj raspravi i/ili dostaviti Službi za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko pravne poslove, do 17.10.2017.god. do 12,oo sati, poštom na adresu Općina Travnik, Konatur bb, neposredno na protokol i/ili na e-mail marija.marin@opcinatravnik.com.ba.