Arhiva

Lendo: Otklonit ćemo nedostatke iz revizorskog izvještaja

Premijer Srednjobosanskog kantona, Tahir Lendo, izjavio je kako je u roku od 60 dana potrebno donijeti mjere za otklanjane nedostatka, zbog kojih je Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH negativno ocijenio prošlogodišnji kantonalni budžet.

– Nedostaci se ponavljaju gotovo svake godine i zaključili smo da se moramo suočiti sa svim akterima koji učestvuju u trošenju budžetskog novca, kako bismo ih konačno otklonili. Ne može se događati da se svake godine ponavljaju iste primjedbe, a da to niko nije ispravio iako je Vlada to zahtjevala – rekao je Lendo novinarima nakon što je Vlada razmatrala negativan izvještaj Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH na Budžet SBK/KSB za 2015. godinu

U izvještaju Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH navedeno je, između ostalog, da je Budžet SBK/KSB za 2015. godinu donesen bez realnog uravnoteženja, jer nije zasnovan na principu tačnosti i uravnoteženosti, da nije tačno prikazan akumulirani deficit, da prilikom isplate neto plata nije istovremeno vršena i uplata doprinosa, kao i da nabavke roba i usluga nisu vršene u skladu sa procedurama propisanima Zakonom o javnim nabavkama.

FENA/Agencija DAN