Ministar Domić primio delegaciju Sportskog saveza SBK/KSB
Ministar Domić primio delegaciju Sportskog saveza SBK/KSB
Aktuelno

Ministar Domić primio delegaciju Sportskog saveza SBK/KSB

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Bojan Domić primio je delegaciju Sportskog saveza SBK/KSB u sastavu Mirsad Ibrišimbegović, predsjednik Upravnog odbora Sportskog saveza SBK/KSB, Drago Suban, potpredsjednik Upravnog odbora Sportskog saveza SBK/KSB, Jozan Laštro, predsjednik Skupštine Sportskog saveza SBK/KSB, Nikica Petrović član  Upravnog odbora Sportskog saveza SBK/KSB i Amela Lolić, sekretar Sportskog saveza SBK/KSB.

Tokom sastanka predstavnici Sportskog saveza SBK/KSB upoznali su ministra Domića sa problematikom sporta na Kantonu, kao i zaključcima Skupštine Sportskog saveza SBK/KSB koji imaju za cilj poboljšanje stanja u oblasti sporta na području SBK/KSB.

Ministar Bojan Domić istaknuo je da upoznat djelimično sa problematikom sporta na Kantonu i da još uvijek sagladava stanje u oblasti sporta i da očekuje da Sportski savez SBK/KSB bude produžena ruka Ministarstva i da samo zajedničkim snagama može se unaprijediti oblast sporta. Nakon kratkog i učinkovitog razgovora donešen je zaključak da Sportski savez SBK/KSB u saradnji sa Odjelom za kulturu, sport i informisanje resornog Ministarstva organizuje Okrugli stol na temu „Stanje oblasti sporta na SBK/KSB” najkasnije do 30. juna 2019. godine, kao i da se u što kraćem roku započne sa pripremom izrade Strategije sporta SBK/KSB koja mora biti realna i koja će donijeti boljitak sportu.

Također, tokom sastanka predstavnici Saveza istaknuli su problematiku zdravstvene zaštite sportista zbog sprečavanja tragedija na sportskim terenima, kojih nažalost posljednjih godina zbog neadekvatne zdravstvene zaštite ima sve više i više te donesen zaključak da se u što kraćem roku donese Pravilnik o zdravstvenoj zaštiti sportista u saradnji sa Ministarstvom zdravstva i socijalne politike kao i formiranje sportske ambulante na Kantonu.

Predstavnici Sportskog saveza SBK/KSB predložili su ministru Domiću da jedan od projekata koje bi Vlada SBK/KSB finansirala bude projekat „Umrežavanje sportskih saveza općina SBK/KSB i granskih kantonalnih saveza sa Sportskim savezom SBK/KSB” sa ciljem stvaranja jedinstvene baze podataka u kojoj bi bili pohranjeni podaci o svim sportistima, sportskim radncima, licenciranim trenerima, sportskim terenima kao i drugi podaci neohodni za stvaranje preduslova za razvoj sporta na našem Kantonu.

Sportski savez SBK/KSB

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!