BH Telecom
Arhiva

Načelnik Općine Travnik posjetio JKP ”Bašbunar” – u stečaju

Danas je upriličena posjeta Načelnika općine Travnik Admira Hadžiemrića JKP ”Bašbunar”-u, gdje su ga primili Stečajni upravnik Asim Sunulahpašić i Glavni koordinator Kemal Baltić.
Upravnik je informisao Načelnika o aktuelnoj situaciji u preduzeću,sa akcentom na Izvještaj o poslovanju u 2015 godini.Zajedno su komentarisali pojedine segmente izvještaja a posebno: investicije i naplatu komunalnih usluga i zajednički došli do konstatacije da je poslovanje  preduzeća u 2015 godini zadovoljavajuće,sa tendencijom popravljanja bitnih pokazatelja u odnosu na 2014 godinu.
Načelnik je upoznat da se Stečajni plan reorganizacije preduzeća u potpunosti ispunjava,što znači da se sve obaveze koje su definisane istim u potpunosti ispunjavaju.
 
Bitan dio sastanka bio je projekcija rada preduzeća u nastupajućoj 2016 godini,a glavni momenti u tom periodu bit će: fokus na prikupljanje sekundarnih sirovina u puno većem obimu u gradskoj i  ruralnim sredinama,kako bi  općina Travnik u tom segmentu počela ličiti na evropske gradove. U cilju izvršenja tog posla postavljaju se eko otoci,nabavit će se veći broj kanti za komunalni otpad,kao i kese koje će se dijeliti građanima, kako bi oni vršili primarnu selekciju otpada kod svojih kuća.
Planirana je nabavka još jednog komunalnog vozila manje nosivosti-oko 2 tone ,u svrhu još efikasnijeg prikupljanja smeća.
 
Bilo je govora i o planiranom zahvatu na vodovodnoj mreži na potezu kapitaža Bašbunar-rezervoar Kupilo,koji je veoma značajan za vodosnadbijevanje a završetkom ovoga posla u preduzeću očekuju rješavanje nekoliko problema: smanjenje količine vode koja se zahvata sa izvora-to je veoma bitan ekološki momenat; smanjenje gubitaka vode u vodovodnoj mreži;ušteda na potrošnji električne energije; uredjenje divlje deponije smeća na Bašbunaru; uredjenje šetnice na Bašbunaru …
Načelniku je prezenirana i nova bina i sve opcije korištenja iste .
 
Na kraju sastanka izraženo je zadovoljstvo dosadašnjim radom Stečajnog upravnika u komunalnom preduzeću ”Bašbunar’,i saradnjom sa općinskim Načelnikom i njegovim službama,na obostrano zadovoljstvo a naročito na opće zadovoljstvo korisnika komunalnih usluga,a to su građani Travnika.
 
JKP Bašbunar/Travnicki.INFO