HH Auto Travnik
Objavljen Javni poziv za projekte oporavka od poplava
photo: Agencija DAN
Aktuelno

Objavljen Javni poziv za projekte oporavka od poplava

UNDP Projekat za oporavak od poplava objavljuje:

Javni poziv

Za odabir korisnika i korisnica iz socijalno ugroženih kategorija stanovništva,za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica uništenih ili oštećenih u poplavama 2014. godine.

Javni poziv je otvoren od 9. oktobra do 9. novembra 2017. godine.

Projekat za oporavak od poplava finansira Evropska unija,u saradnji sa vladama entiteta, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH),zajedno sa partnerskim nevladinim organizacijama, opštinama i gradovima.Projekat pomaže trajno stambeno zbrinjavanje i ekonomsko osnaživanje socijalno ugroženih kategorija stanovništva u poplavljenim područjima, kroz izgradnju i sanaciju individualnih stambenih objekata, pomoć maloj poljoprivredi, te kreiranje novih radnih mjesta u privatnom sektoru.

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti fizička lica, odnosno nosioci domaćinstva za porodice, i to u mjestu prebivališta, u prostorijama opštine, odnosno gradske uprave.Formular za prijavu, sa kriterijima za odabir, može se preuzeti u prostorijama opštine ili gradske uprave, u centrima za socijalni rad i u mjesnim zajednicama.

Formulari se mogu preuzeti i na web stranicama opština i gradskih uprava, te na web stranici UNDP-a u BiH: www.ba.undp.org.