Sveučilište/Univerzitet Vitez
Održana 5. međunarodna Studentska konferencija SKEI 2020
Održana 5. međunarodna Studentska konferencija SKEI 2020
Aktuelno

Održana 5. međunarodna Studentska konferencija SKEI 2020

U organizaciji Univerza v Novem Mestu i uz partnerstvo Sveučilišta / Univerziteta “VITEZ“, Veleučilišta “Lavoslav Ružička“ Vukovar, MBS – Visoke škole modernog biznisa Beograd i BLC – Banja Luka, uspješno je održana 5. naučno-stručna online Studentska konferencija SKEI 2020.

Na početku konferencije pozdravne riječi je uputila i u ime Sveučilišta / Univerziteta “VITEZ“ učesnicima se obratila prof. dr. Jamila Jaganjac, dekanesa Fakulteta poslovne ekonomije, podcrtavši još jednom jedinstveni program konferencije kojaima za cilj omogućiti transfer znanja i poslovni networking za učesnike: studente, profesore, privredu, ustanove i ostale zainteresirane.

Ovom prilikom prof. dr. Jaganjac uputila je riječi zahvalnosti organizatoru, Univerza V Novem Mestu, na uspješnoj organizaciji ovogodišnje online SKEI 2020, te učesnicima poželjela uspješan rad.

Zajedno s mentorima, profesorima na našoj visokoobrazovnoj ustanovi,  učešće na  konferenciji SKEI 2020 uzelo je 14 studenata sa sva četiri fakulteta Sveučilišta / Univerziteta “VITEZ“.

Tematske oblasti ovogodišnje konferencije, koja je održana u 5 sesija, bile su:Ekonomija i globalizacija, Marketing,Preduzetništvo,Finansije i računovodstvo,Poslovna informatika i računarske nauke,Poslovno pravo,Menadžment u obrazovanju,Menadžment u zdravstvenoj zaštiti,Menadžment u sportu i turizmu iInformacione tehnologije, a po završetku izlaganja učesnika prezentirani su zaključci.

Međunarodne,studentske konferencije SKEIsvake godine bilježe sve veći broj učesnika, a naredna SKEI 2021 održat će se u Beogradu, u organizaciji MBS – Visoke škole modernog biznisa.

Sveučilište/Univerzitet VITEZ