HH Auto Travnik
Općina Travnik nastavlja sa Programom postinvesticione podrške svojim privrednicima
Općina Travnik nastavlja sa Programom postinvesticione podrške svojim privrednicima
Aktuelno

Općina Travnik nastavlja sa Programom postinvesticione podrške svojim privrednicima

Predstavnica Općine Travnik posjetila je kompanije aktivne na teritoriji travničke općine i time nastavila aktivnosti u sklopu Programa postinvesticione podrške u okviru Saradničke mreže.

Ovom prilikom, predstavnici firme „ZVRKO“ d.o.o. Travnik,, OR „LIF“ Travnik, OR STIL-TEX“ Travnik, „DAUTOVIĆ“ d.o.o. Travnik, „PANAD“ d.o.o. Travnik imali su priliku u direktnom razgovoru sa općinskim službenikom iznijeti: administrativne probleme sa kojima se susreću u svom radu,  eventualne planove za nove investicije, te način na koji općinske službe mogu konkretno pomoći realizaciju njihovih razvojnih planova.

Podrška preduzetnicima nakon inicijalnog ulaganja ključna je komponenta promocije investicija i jedan od načina kapitalizacije nastojanja svih nivoa vlasti da privuku nove, a postojeće investicije učini održivim. Program postinvesticione podrške ima za cilj uspostaviti direktnu komunikaciju između investitora i nadležnih državnih organa radi ostvarivanja rasta i razvoja ovih kompanija. Stoga je od ključnog značaja da svi nivoi vlasti, a posebno lokalna zajednica podrže dolazak investitora i realizaciju investicija, jer samo uspješne investicije mogu podići nivo zaposlenosti, a time i ukupan privredni potencijal te lokalne zajednice.

Općina Travnik