HH Auto Travnik
OPĆINA TRAVNIK: Obavijest o sprovođenju ankete
photo: ilustracija
Aktuelno

OPĆINA TRAVNIK: Obavijest o sprovođenju ankete

Iz Općine Travnik obavještavaju građane da će na području našeg grada i prigradskih naselja uposlenici Federalnog zavoda za statistiku provoditi anketu kako slijedi:

“Predmet: Obavijest— Anketa o radnoj snazi (ARS — 2018)

Obavještavamo Vas da će se u periodu od 09. do 22. aprila ove godine, u skladu sa Programom i Planom provodenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH na teritoriji vaše općine provesti Anketa o radnoj snazi.

Anketiranje domaćinstava na terenu obavljaju anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku. Anketa o radnoj snazi provodi se u uzorkom izabranim domaćinstvima na području vaše općine. Osnovni cilj Ankete o radnoj snazi je dobijanje podataka o osnovnim radnim karakteristikama stanovništva i procjena ukupne radne snage u zemlji. Koristimo priliku da Vas zamolimo za puno razumijevanje i podršku u provodenju ove aktivnosti.

Prikupljeni podaci iz Ankete su povjerljivi i isti će se, u skladu sa odredbama Zakona o statistici Federacije BiH („Službene novine FBiH”, br. 63/03 i 9/09), koristiti isključivo u statističke svrhe.”

Općina Travnik