BH Telecom
OPĆINA TRAVNIK: Objavljena rang lista dobitnika refundacije dijela troškova osnivanja obrtničke djelatnosti
OPĆINA TRAVNIK: Objavljena rang lista dobitnika refundacije dijela troškova osnivanja obrtničke djelatnosti
Aktuelno

OPĆINA TRAVNIK: Pogledajte rang liste stipendista

Nakon provedenog postupka, Komisija za odabir korisnika stipendije redovnim studentima, studentima deficitarnih zanimanja i učenicima srednjih škola deficitarnih zanimanja u akademskoj 2018./2019. godini utvrdila je:

  • Rang listu redovnih učenika srednjih škola koji ostvaruju izuzetne rezultate u školskim natjecanjima, sportu, kulturi i drugim društveno korisnim aktivnostima
  • Rang listu redovnih studenata, studenata deficitarnih zanimanja i učenika srednjih škola deficitarnih zanimanja u akademskoj/školskoj 2018./2019. godini

RANG LISTA REDOVNIH STUDENATA, STUDENATA DEFICITARNIH ZANIMANJA I UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA DEFICITARNIH ZANIMANJA U
AKADEMSKOJ/ŠKOLSKOJ 2018./2019. GODINI

I REDOVNI STUDENTI
I GODINA

Za I godinu studija dodjeljuje se ukupno 10+3=13 (trinaest) stipendija.

Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang liste, kako slijedi:

⦁ Jašarević Medina 40+10 20+5 75
⦁ Karalić Ajna 40 20+5 65
⦁ Vojvodić Emina 40 20+5 65
⦁ Fuško Selma 40 20+5 65 DEF
⦁ Delić Merisa 40 20+5 65 DEF
⦁ Dervić Amina 40+10 8+5 63
⦁ Adilović Lejla 40+10 8+5 63 DEF
⦁ Brkić Meho 40 16+5 61
⦁ Lovrinović Karla 40 16+5 61
⦁ Lepir Samed 36 20+5 61
⦁ Brkić Amina 40 16+5 61
⦁ Andrić Dominika 40 20 60
⦁ Mušić Larisa 40 20 60
⦁ Maglić Zehra 34 16+5 55
⦁ Čepalo Lamija 40 8+5 53
⦁ Kargić Ajla 32 20 52
⦁ Brajić Anida 40 12 52
⦁ Topčić Bakir 36 8+5 49
⦁ Volić Kristina 40 4+5 49
⦁ Huber Amer 32 16 48
⦁ Begić Amra 34 8+5 47
⦁ Čelam Nerina 34 8+5 47
⦁ Gapa Alma 36 0+5+5 46 Otac RVI 80%
⦁ Seferović Mustafa 40 0+5 45
⦁ Tuco Adnana 36 4+5 45
⦁ Lendo Sajra 40 0+5 45
⦁ Jurišić Ivana 32 12 44
⦁ Šiljak Mejrem 34 4+5 43
⦁ Šimić Magdalena 30 8+5 43
⦁ Maglić Meliha 32 4+5 41
⦁ Smajlović Amina 36 0+5 41
⦁ Ribo Amer 28 12 40
⦁ Mikić Antonija 40 0 40
⦁ Selmić Zineta 34 0+5 39
⦁ Fuško Esada 28 0+5 33
⦁ Čogić Belma 0 Nedostaje dokaz o primanjima za sestru, (član VI. stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
⦁ Suljić Lejla 0 Nedostaje dokaz o statusu za brata, (član VI. stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
⦁ Jusić Đejlana 0 Nedostaje dokaz za sestru da je nezaposlena (član VI. stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)

Zaključak

Za I godinu se dodjeljuju 3 dodatne stipendije iz neraspoređenih sredstava za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola deficitarnih zanimanja.
Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenog konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za I godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

⦁ Jašarević Medina,
⦁ Karalić Ajna,
⦁ Vojvodić Emina,
⦁ Fuško Selma,
⦁ Delić Merisa,
⦁ Dervić Amina,
⦁ Adilović Lejla,
⦁ Brkić Meho,
⦁ Lovrinović Karla,
⦁ Lepir Samed,
⦁ Brkić Amina,
⦁ Andrić Dominika,
⦁ Mušić Larisa.

II GODINA

Za drugu godinu ukupno se dodjeljuje 15+1=16 (šesnaest) stipendija.

Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

⦁ Trako Amina 40 20 60
⦁ Beganović Lamija 35 16+5 56
⦁ Hrustanović Lamija 40 16 56
⦁ Topić Elvedin 40 16 56
⦁ Sefer Fata 30 20 50
⦁ Čorbić Hatina 25 16+5 46
⦁ Hadžić Amila 30 16 46
⦁ Dautović Anida 25 16+5 46
⦁ Letić Nelma 20 16+5 41
⦁ Lozić Lejla 20 16+5 41
⦁ Čejvan (Galiba) Amina 15 20+5 40
⦁ Letić Belma 30 4+5 39
⦁ Mijić Iva 25 8+5 38
⦁ Čejvan (Muhameda) Amar 25 8+5 38
⦁ Grabus Selver 25 12 37
⦁ Hrustanović Ajla 20 12+5 37
⦁ Hopić Ajdin 15 16+5 36
⦁ Malanović Samir 15 16+5 36
⦁ Ramić Edina 15 16+5 36
⦁ Sefer Kerim 20 8+5 33
⦁ Dervić Amer 10 16+5 31
⦁ Oršolić Nikolina 20 4+5 29
⦁ Lovrić Vedrana 15 4+5+5 29 Otac RVI 70%
⦁ Jašarević Mustafa 15 8+5 28
⦁ Čelam Danira 15 8+5 28
⦁ Muslimović Enes 10 16 26
⦁ Bradić Anes 5 20 25
⦁ Jašarević Silma 20 0+5 25
⦁ Medić Sven 20 0+5 25
⦁ Markunović Matea 15 4+5 24
⦁ Mrkonja Amina 5 0+5 10
⦁ Leko Dino 10 0 10
⦁ Čogić Jakub 0 Nedostaje dokaz o primanjima za majku, (član VI stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)

Zaključak

Za II godinu se dodjeljuje 1 dodatna stipendija iz neraspoređenih sredstava za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola deficitarnih zanimanja.
Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za II godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

⦁ Trako Amina,
⦁ Beganović Lamija,
⦁ Hrustanović Lamija,
⦁ Topić Elvedin,
⦁ Sefer Fata,
⦁ Čorbić Hatina,
⦁ Hadžić Amila,
⦁ Dautović Anida,
⦁ Letić Nelma,
⦁ Lozić Lejla
⦁ Čejvan (Galiba) Amina
⦁ LetićBelma,
⦁ Mijić Iva,
⦁ Čejvan (Muhameda) Amar,
⦁ Grabus Selver,
⦁ Hrustanović Ajla.

III GODINA

Za III godinu studija dodjeljuje se ukupno 15 (petnaest) stipendija

Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

⦁ Šiljak Almina 35 20+5 60
⦁ Selak Antonela 30 12+5 47
⦁ Torlić Lamija 25 16+5 46
⦁ Tiro Selma 20 20+5 45
⦁ Perić Monika 35 4+5 44
⦁ Valjan Srećko 30 8+5 43
⦁ Mušik Ajla 30 12 42
⦁ Erceg Monika 25 12+5 42
⦁ Kavazović Azra 30 0+5 35
⦁ Balta Maja 30 0+5 35
⦁ Vrhovac Marijana 30 0+5 35
⦁ Tabak Berina 5 20+5 30
⦁ Kovać Matea 25 0+5 30
⦁ Grabus Selma 15 8+5 28
⦁ Jašarević Fatima 15 0+5 20
⦁ Patković Ajla 20 0 20
⦁ Perić Nikolina 30 4+5 39 Sestra Monika ostvarila pravo na stipendiju (član VII. stav 1. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)

Zaključak

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za III godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

⦁ Šiljak Amina,
⦁ Selak Antonela,
⦁ Torlić Lamija,
⦁ Tiro Selma,
⦁ Perić Monika,
⦁ Valjan Srećko,
⦁ Mušik Ajla,
⦁ Erceg Monika,
⦁ Kavazović Azra,
⦁ Balta Maja,
⦁ Vrhovac Marijana,
⦁ Tabak Berina,
⦁ Kovać Matea,
⦁ Grabus Selma,
⦁ Jašarević Fatima.

IV GODINA

Za IV godinu studija dodjeljuje se ukupno 16 (šesnaest) stipendija.

Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

1. Bikić Nikolina 40 20 60
2. Hodžić Edina 40 12+5 57
3. Bašić Jasmina 40 12+5 57
4. Jovičić Jelena 30 20+5 55
5. Heraković Ivana 30 16+5 51
6. Kolenda Marta 35 8+5 48
7. Otuzbir Azira 35 8+5 48
8. Matošević Nikola 30 12+5 47
9. Dujmušić Stella 40 0+5 45
10. Mešinović Nasul 35 4+5 44
11. Mehić Almedina 40 4 44
12. Šakić Mersel 30 8+5 43
13. Hadžić Salko 25 12+5 42
14. Dizdarić Melina 25 12+5 42
15. Hrustanović Sead 35 0+5 40
16. Prohan Amila 20 0+5+15 40 Otac RVI 100%, veći prosjek ocjena
17. Jašarević Amna 15 20+5 40
18. Šehić Safija 15 20+5 40
19. Babanović Azra 30 4+5 39
20. Kajmaković Rijad 30 0+5 35
21. Gasal Kenan 20 4+5+5 34 Otac RVI 80%
22. Grabus Mediha 15 16 31
23. Grabus Mersiha 15 16 31
24. Džepina Matej 25 0+5 30
25. Mehić Amina 20 4+5 29
26. Gazibarić Marijana 20 4+5 29
27. Zahirović Mirsada 15 12 27
28. Begić Sanel 25 0 25
29. Ganić Amina 15 4+5 24
30. Zelkanović Alaga 0 Nedostaje dokaz o primanjima za oca, (član VI stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)

Zaključak

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenog konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za IV godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

⦁ Bikić Nikolina,
⦁ Hodžić Edina,
⦁ Bašić Jasmina,
⦁ Jovičić Jelena,
⦁ Heraković Jelena,
⦁ Kolenda Marta,
⦁ Otuzbir Azira,
⦁ Matošević Nikola,
⦁ Dujmušić Stella,
⦁ Mešinović Nasul,
⦁ Mehić Almedina,
⦁ Šakić Mersel,
⦁ Hadžić Salko,
⦁ Dizdarić Melina,
⦁ Hrustanović Sead,
⦁ Prohan Amila.

V GODINA

Za V godinu studija dodjeljuje se ukupno 12+1=13 (trinaest) stipendija.

Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:
R.B. Prezime i ime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1. Mameledžija Nermin 35 20+5 60
2. Zukić Emra 40 20 60
3. Hozo Almina 35 16+5 56
4. Karić Ajdina 35 16+5 56
5. Babić Ivana 30 20+5 55
6. Volić Irena 25 20+5 50
7. Adilović Suada 35 0+15 50
8. Mujčić Emir 30 16 46
9. Čizmo Zerina 30 0+15 45 Porodica poginulih
10. Karajko Alma 30 12 42
11. Karač Sana 30 4+5 39
12. Kasumović Muaz 20 12+5 37
13. Peco Emir 30 0+5 35
14. Kujundžić Emina 25 0+5 30
15. Šabanović Nudžejma 25 0+5 30
16. Delić Amila 25 0+5 30
17. Adilović Alma 20 0+5 25
18. Mešinović Haris 5 4+5 14

Za V godinu dodjeljeno je ukupno 13 stipendija, jer je 1 (jedna) nedodjeljena stipendija sa VI godine, zbog nedovoljnog broja studenata, prebaćena na V godinu, a u skladu sa članom VIII, stav II Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima.

Zaključak

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za V godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

⦁ Mameledžija Nermin,
⦁ Zukić Emra,
⦁ Hozo Almina,
⦁ Karić Ajdina,
⦁ Babić Ivana,
⦁ Volić Irena,
⦁ Adilović Suada,
⦁ Mujčić Emir,
⦁ Čizmo Zerina,
⦁ Karajko Alma,
⦁ Karač Sana,
⦁ Kasumović Muaz,
⦁ Peco Emir.

VI GODINA

Za VI godinu studija dodjeljuje se ukupno 2 (dvije) stipendije.

Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

1. Delić Amra 20 20+5 45

Zaključak

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za VI godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

⦁ Delić Amra.

II REDOVNI STUDENTI DEFICITARNIH ZANIMANJA

Članom 2. stav 1. tačka 4. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima deficitarnih zanimanja definisano je da su fakultet deficitarnih zanimanja: medicinski, elektrotehnički, arhitektonski, građevinski, geodezija, prirodno-matematički fakultet – odsjek matematika i fizika, prednost ima nastavnički smjer; rudarski; geološki i poljoprivredni fakultet.

Na osnovu kriterija definisanih Pravilnikom za dodjelu stipendija redovnim studentima deficitarnih zanimanja, Komisija je izvršila bodovanje na sljedeći način:

I GODINA

Za I godinu studija dodjeljuju se ukupno 4+1=5 (pet) stipendija

Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

1. Fazlić Ajna 40+10 16+5 71
2. Hegić Sara 40+10 16+5 71
3. Gaši Adela 40+10 16+5 71
4. Ahmić Azra 40+10 12+5 67
5. Jusić Semin 40 16+5 61
6. Mulaimović Ajla 40 12+5 57
7. Dervišević Faris 40 12+5 57
8. Halep Samra 40 12+5 57
9. Kazija Adna 40+10 0+5 55
10. Ganić Lamija 40+10 0+5 55
11. Šiljak Emin 40+10 0+5 55
12. Dervić Ilhana 40+10 0+5 55
13. Mehulić Taik 40 8+5 53
14. Aganović Amina 40 8+5 53
15. Skrobo Esma 40 4+5 49
16. Konjalić Samir 40 0+5 45
17. Kasumović Berina 40 0+5 45
18. Škrijelj Midheta 38 0+5 43
19. Šeperović Sara 0 Nedostaje dokaz o primanjima za dedu i nanu, , (član VI. stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima def. zanimanja)
20. Suljić Amina 0 Dokaz o primanjima za mamu, dostavljena neovjerena fotokopija i dokaz za sestru da je student, (član VI. stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima def. zanimanja)

Zaključak

Za I godinu se dodjeljuje 1 dodatna stipendija iz neraspoređenih sredstava za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola deficitarnih zanimanja.

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenog konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za I godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

⦁ Fazlić Ajna,
⦁ Hegić Sara,
⦁ Ahmić Azra,
⦁ Jusić Semin.

II GODINA

Za II godinu studija dodjeljuju se ukupno 6+1=7 (sedam) stipendija

Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

1. Hrnjić Berina 25 16+5 46
2. Mehmedagić Lejla 40 0+5 45
3. Selman Emina 40 4 44
4. Purić Amra 20 16+5 41
5. Fazlić Dino 20 8+5 38
6. Zahirović Alma 20 8+5 38
7. Omerdić Belma 20 12+5 37
8. Zaimović Sara 15 16+5 36
9. Duganhodžić Emina 25 0+5 30
10. Sefer Bekir 20 4+5 29
11. Alilović Belma 5 12+5 22
12. Kozar Amila 15 0+5 20
13. Adilović Tarik 10 4+5 19

Za II godinu dodjeljeno je ukupno 7 stipendija, jer je 1 (jedna) nedodjeljena stipendija sa III godine, zbog nedovoljnog broja studenata, prebaćena na II godinu, a u skladu sa članom VIII, stav II Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima deficitarnih zanimanja.

Zaključak

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenog konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za II godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

⦁ Hrnjić Berina,
⦁ Mehmedagić Lejla,
⦁ Selman Emina,
⦁ Purić Amra,
⦁ Fazlić Dino,
⦁ Zahirović Alma,
⦁ Omerdić Belma.

III GODINA

Za III godinu studija dodjeljuju se ukupno 7 (sedam) stipendija

Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

1. Softić Emir 35 12+5 52
2. Đulabić Saida 25 16+5 46
3. Dautović Azra 20 4+5 29
4. Čorbić Sabrina 20 4+5 29
5. Bašić Sabina 15 0+5 20
6. Mehić Dženan 10 0+5 15

Za III godinu studija deficitarnih zanimanja stipendija se dodjeljuje sljedećim studentima:

⦁ Softić Emir,
⦁ Đulabić Saida,
⦁ Dautović Azra,
⦁ Čorbić Sabrina,
⦁ Bašić Sabina,
⦁ Mehić Dženan.

IV GODINA

Za IV godinu studija dodjeljuju se ukupno 7 (sedam) stipendija

Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

1. Glavaš Rahima 25 16+5 46
2. Oršolić Matea 40 0+5 45
3. Kovač Amila 25 12+5 42
4. Lovrić Monika 25 16 41
5. Bajrić Adna 40 0 40
6. Beganović Alma 15 20+5 40
7. Omerdić Hatiđa 15 20+5 40
8. Avdić Senaid 30 0 30
9. Tarakčija Elvida 10 20 30
10. Nizamić Imman 25 0 25
11. Kušmić Tarik 20 0+5 25

Zaključak

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenog konkursa, za IV godinu studija deficitarnih zanimanja stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

⦁ Glavaš Rahima,
⦁ Oršolić Matea,
⦁ Kovač Amila,
⦁ Lovrić Monika,
⦁ Bajrić Adna,
⦁ Beganović Alma,
⦁ Omerdić Hatidža.

V GODINA

Za V godinu studija dodjeljuju se ukupno 3+1+2=6 (šest) stipendije

Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

1. Kolenda Darko 40 0+5 45
2. Vareniković Lejla 20 20+5 45
3. Kazija Medina 20 16+5 41
4. Kovačević Nina 35 0+5 40
5. Skrobo Lejla 15 12+5 32
6. Bajo Josip 25 0+5 30
7. Lepir Amra 20 0+5 25

Za V godinu dodjeljeno je ukupno 6 stipendija, jer je 1 (jedna) nedodjeljena stipendija sa VI godine, zbog nedovoljnog broja studenata, prebaćena na V godinu, a u skladu sa članom VIII, stav II Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima deficitarnih zanimanja. Za V godinu se dodjeljujeu i 2 dodatne stipendije iz neraspoređenih sredstava za dodjelu stipendija za učenike srednjih škola deficitarnih zanimanja.

Zaključak

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenog konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za V godinu studija deficitarnih zanimanja stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

⦁ Kolenda Darko,
⦁ Vareniković Lejla,
⦁ Kazija Medina,
⦁ Kovačević Nina.
⦁ Skrobo Lejla
⦁ Bajo Josip.

VI GODINA

Za VI godinu studija dodjeljuju se ukupno tri (3) stipendije.

Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

1. Buzić Antonela 30 20+5 55
2. Hodžić Benjamin 20 12+5 37

Zaključak

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenog konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za VI godinu studija deficitarnih zanimanja stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

⦁ Buzić Antonela,
⦁ Hodžić Benjamin.

III UČENICI SREDNJIH ŠKOLA DEFICITARNIH ZANIMANJA

Članom IV. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola deficitarnih zanimanja definisano je da su deficitarna zanimanja zavarivać, bravar, mehatroničar, električar, drvoprerađivać, limar, mesar, konobar, kuhar.

Za učenike srednjih škola deficitarnih zanimanja dodjeljuju se ukupno 22 (dvadesetdvije) stipendije.

Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

1. Pašanović Fariz 40+10 20 70 III, operater na cnc mašinama
2. Duraković Arif 40+10 20 70 III, operater na cnc mašinama
3. Čeko Kristijan 20 20 40 III, kuhar
4. Šiljak Harun 25 12 37 III, zavarivać
5. Palić Emin 15 20 35 II, zavarivać

Zaključak

Na konkurs za učenike srednjih škola deficitarnih zanimanja prijavilo se 5 (pet) učenika od kojih svih 5 (pet) učenika zadovoljavaju kriterije navedenog konkursa, te će se stipendije i dodijeliti za 5 učenika, kako slijedi:

⦁ Pašanović Fariz,
⦁ Duraković Arif,
⦁ Čeko Kristijan,
⦁ Šiljak Harun,
⦁ Palić Emin.

NAPOMENA: U koloni A prikazani su bodovi koji se odnose na uspjeh, bodovi učenika generacije (10 bodova). U kolini B prikazani su bodovi koji se odnose na materijalni stutaus studenta, bodovi po osnovu studiranja izvan Srednjobosanskog kantona (5 bodova), te bodovi dobiveni po osnovu člana porodice poginulih/šehida, porodice RVI preko 60% i bodovi za djecu bez oba roditelja.

K O M I S I J A

IZVJEŠTAJ SAČINILA
1. Amira Đelilbašić, predsjednik____________
Marija Perić, tehn.sekretar
2. Mirjana Lovrinović, član _______________

3. Faris Hafizadić, član _______________.
PRIGOVOR NA RANG LISTU:

Prigovor na objavljenu Rang listu redovnih studenata i studenata deficitarnih zanimanja podnosi se u roku od 8 dana od dana objavljivanja Rang liste na oglasnoj ploči i web stranici Općine Travnik, odnosno od 25.04.2019.godine.

Prigovor se podnosi putem pošte na adresu Općina Travnik, Komisija za odabir stipendista u akademskoj 2018/2019.godini, ili putem Protokola Općine Travnik.

Obavještavaju se studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju po gore navedenim rang listama, a ukoliko su u međuvremenu ostvarili pravo na stipendiju po nekom drugom osnovu, da su obavezni da odustanu od stipendije Općine Travnik, jer ne mogu korstiti stipendije po više osnova. Izjava o odustajanju od stipendije se može predati Službi za razvoj, privredu i vanprivredu putem Protokola Općine Travnik.

 

R A N G L I S T A
REDOVNIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA KOJI OSTVARUJU IZNIMNE REZULTATE U ŠKOLSKIM NATJECANJIMA, SPORTU, KULTURI I DRUGIM DRUŠTVENO KORISNIM AKTIVNOSTIMA

III RAZRED

Za III razred srednje škole dodjeljuju se ukupno 4+1=5 (pet) jednokratnih stipendija.

Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Odbor za društvene djelatnosti je utvrdio rang listu, kako slijedi:

⦁ Mulaimović Emin 10 5+4+5+5+3 32
⦁ Živković Nemanja 7 5+7+4 23
⦁ Eldić Ana 10 4+3+2+3 22
⦁ Mrkonja Amila 10 5+6 21
⦁ Baltić Marko 6 4+5 15
⦁ Dedić Nermina 6 0 6
⦁ Perić Robert 5 0 5

Zaključak

Za III razred se dodjeljuje 1 dodatna stipendija iz neraspoređenih sredstava za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola deficitarnih zanimanja.

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenog konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za III razred srednje škole stipendije se dodjeljuju sljedećim učenicima:

⦁ Mulaimović Emin,
⦁ Živković Nemanja,
⦁ Eldić Ana,
⦁ Mrkonja Amila,
⦁ Baltić Marko.

IV RAZRED

Za IV razred srednje škole dodjeljuju se ukupno 5+2=7 (sedam) jednokratnih stipendija:

⦁ Gaši Arsim 10 7+6+5 28
⦁ Šiljak Mersad 10 6+7+4 27
⦁ Mušić Faris 10 4+3+3+3 23
⦁ Fuško Dževad 10 3+6 19
⦁ Jašarević Mediha 7 4+3+3 17
⦁ Kasumović Zilka 6 3+3+4 16
⦁ Grabus Belma 10 5 15
⦁ Lepir Mirza 10 3 13
⦁ Furunđija Ivana 8 5 13
⦁ Cakalin Gabrijela 9 4 13
⦁ Novalić Sanel 7 4 11
⦁ Husić Omer 8 0 8
⦁ Gaši Fuad 7 0 7
⦁ Haseljić Melisa 6 0 6

Zaključak

Za IV razred se dodjeljuju 2 dodatne stipendije iz neraspoređenih sredstava za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola deficiarnih zanimanja.

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenog konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za IV razred srednje škole stipendije se dodjeljuju sljedećim učenicima:

⦁ Gaši Arsim,
⦁ Šiljak Mersad,
⦁ Mušić Faris,
⦁ Fuško Dževad,
⦁ Jašarević Mediha,
⦁ Kasumović Zilka,
⦁ Grabus Belma.

NAPOMENA: U koloni A prikazani su bodovi koji se odnose na uspjeh učenika u redovnom školovanju. U kolini B prikazani su bodovi koji se odnose na uspjeh učenika na takmičenjima iz oblasti nauke, sporta i umjetnosti.

PRIGOVOR NA RANG LISTU:

Prigovor na objavljenu Rang listu učenicima srednjih škola koji ostvaruju iznimne rezultate u školskim natjecanjima, sportu, kulturi i drugim društveno korisnim aktivnostima podnosi se u roku od 8 dana od dana objavljivanja Rang liste na oglasnoj ploči i web stranici Općine Travnik, odnosno od 25.04.2019.godine.

Prigovor se podnosi putem pošte na adresu Općina Travnik, Odbor za društvene djelatnosti Općine Travnik ili putem Protokola Općine Travnik.

TEHNIČKI SEKRETAR

Marija Perić ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Ekrem Mrakić, predsjednik