BH Telecom
Aktuelno

Općinski sud Travnik: Neophodan širi pristup iz oblasti psihologije, posebno prema djeci

 

U srijedu 30. decembra/prosinca 2020. godine   putem online platforme Webex održan je sastanak na temu. „Preporuke o radu stručnih savjetnika koji obavljaju psihološku djelatnost u pravosudnim institucijama u BiH od 10.11. 2017. godine – Sporazum o saradnju između Kantonalnog suda u Novom Travniku i općinskih sudova u Travniku, Bugojnu, Kiseljaku i Jajcu u pogledu pružanja psihološke pomoći svjedocima i oštećenim u krivičnim predmetima koji se vode pred sudovima u SBK/KSB.

 

U radu online sastanka učestvovali su predstavnici Kantonalnog suda Novi Travnik i općinskih sudova Travnik, Bugojno, Kiseljak i Jajce.

Predsjednik Općinskog suda Travnik, Goran Dujić i sudska uprava poduzeli su niz koraka kako bi ovaj vid pomoći svjedocima i oštećenim u krivičnim predmetima bio dostupan.

-Predsjednik Suda će pripremiti edukaciju pod mentorstvom prof. dr. Jasne Bajraktarević na temu „Psihološi pristup u sudovima  prema cljanom subjektu – odnos pravosuđa i psihologije“ u saradnji sa centrom za edukaciju sudaca F BiH. Osim toga, imajući u vidu da je pred Kantonalnim sudom u novom Travniku realizirana sistematizacija radnog mjesta stručni savjetnik  – psiholog, predsjednik Suda predlaže  da se i pred kantonalnim sudom održi edukacija na istu temu pod mentorstvom stručnog savjetnika – psihologa tog Suda. – kazala je Jasmina Tahirović, sutkinja Općinskog suda Travnik koja je uzela učešće u radu ovog online sastanka.

 

Stajalište predsjednika i Uprave Općinskog suda Travnik je kako je neophodan širi pristup iz oblasti psihologije ciljanim subjektima kao što su:  djeca i odrasli svjedoci, djeca u sukobu sa zakonom, porodice oštećenih, staratelji i usvojitelji djece, te za druge aktere krivičnih i prekršajnih postupaka.

Općinski sud Travnik