Sveuciliste Vitez
Ove godine vitra iznosi 20, 10 i 7 KM, a nisab za ramazan 6.640 KM
Konaturska džamija u Travniku - photo: Agencija DAN
Ramazanski program 2019

Ove godine vitra iznosi 20, 10 i 7 KM, a nisab za ramazan 6.640 KM

Ramazan je mjesec posebne Božije milosti koja se ukazuje onima koji dijele, daju sadaku i koji iz svog imetka izdvajaju i zekat daju – time uspostavljaju socijalni mir i ravnotežu u zajednici i društvu, a svojoj duši priskrbljuju radost.

Rijaset Islamske zajednice u BiH je utvrdio visinu nisaba i sadekatu-l-fitra za ramazan 1440./2019. godine.

Vitra je od 20, 10 i 7 KM, a za područje bošnjačke dijaspore od 20, 15 i 10 eura ili u protuvrijednosti druge valute. Nisab za ramazan iznosi 6.640 KM.

Zekat (ar.rast, čistota) je stroga vjerska obaveza (farz) propisana Kur’anom i jedan je od pet temelja islama, a sadekatu-l-fitr je obaveza propisana sunnetom Allahovog Poslanika, a. s. i ona se izdvaja samo tokom ramazana.

Bogati muslimani izdvajaju Zekat, a bogat je onaj ko posjeduje nisab. Nisab je određeni iznos imovine čiji se vlasnik šeri’atski tretira imućnim.

Svaka vrsta imovine ima svoj nisab, a Vijeće muftija IZ u BiH se opredijelilo za određivanje nisaba po cijeni koštanja zlata. Tako, nisab za ramazan iznosi 6.640 KM ili 3.405 eura.

Zekat na zlato, srebro, novac, štednju, dionice, trgovačku robu, se daje u iznosu od 2,5 posto na ukupnu vrijednost na dan obračuna. Kalkulator za obračun zekata postavljen je na web siteu IZ u BiH: (klik ovdje)

U Kur’anu se precizno određuje kome se zekat daje, pa se naglašava: “Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima, i onima koji ga skupljaju, i onima čija srca treba pridobiti, i za otkup iz ropstva, i prezaduženima, i u svrhe na Allahovu putu, i putniku – namjerniku” (Et-Tevba, 60).

Muslimani u BiH i dijaspori zekat daju u posebnom fondu Bejtul-mal koji je pri  Islamskoj zajednici.

Sufije kažu da se duša čisti tevbom (kajanjem), hrani savmom (postom), a imetak se čisti zekatom.

FENA

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!