HH Auto Travnik
Projekat “TREIN” i novo predavanje Amre Kraksner u CEM-u Travnik
Projekat “TREIN” i novo predavanje Amre Kraksner u CEM-u Travnik
Aktuelno

Projekat “TREIN” i novo predavanje Amre Kraksner u CEM-u Travnik

Izuzetno dobra saradnja Sveučilišta / Univerziteta “VITEZ” i Centra za edukaciju mladih (CEM) Travnik nastavljena je i u okviru implementacije projekta “TREIN”, kao partnerskih ustanova.

Cilj projekta “TREIN” jeste da kroz sinergiju javnog, civilnog, privatnog i obrazovnog sektora kreira dinamično i podsticajno okruženje za otvaranje i rast novih preduzeća u atraktivnim i brzorastućim sektorima na području općine Travnik i Srednjobosanskog kantona.

“TREIN” finansira Evropska unija, u okviru programa EU4Business, a implementira ga Lokalno partnerstvo za razvoj preduzetništva Travnik kojeg čine: Općina Travnik – vodeći partner, REZ Agencija (Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH), Služba za zapošljavanje SBK/KSB, Sveučilište / Univerzitet “VITEZ”, Centar za edukaciju mladih CEM Travnik i kompanija “Nobil”.

Tokom predavanja i održane edukativne radionice u CEM-u direktorica Kraksner govorila je o posebnoj važnosti kreiranja dobrog poslovnog plana. Ovo je svakako bila prilika da se nezaposlenim, mladim ljudima daju posebno korisni savjeti i upute za osnivanje i vođenje startup preduzeća.

Sveučilište/Univerzitet VITEZ