Sveučilište/Univerzitet Vitez
Aktuelno

Rang lista projekata nevladinih organizacija koji će se finansirati iz Budžeta Općine

Nakon javnog poziva i prikupljanja projektnih prijedloga Komisija za ocjenu projektnih prijedloga utvrdila je Rang listu projekata koji će se finansirati iz budžetske stavke „Projekti nevladinih organizacija“Budžeta Općine Travnik.
Zainteresovani mogu Rang listu projekata preuzeti na linku ispod teksta

Rang lista NVO 2017.