BH Telecom
Skupština SBK/KSB sljedeće sedmice o Nacrtu budžeta za 2020. godinu
Skupština SBK/KSB sljedeće sedmice o Nacrtu budžeta za 2020. godinu
Aktuelno

Skupština SBK/KSB sljedeće sedmice o Nacrtu budžeta za 2020. godinu

Skupština Srednjobosanskog kantona razmatrat će u srijedu, 20. novembra Nacrt budžeta za sljedeću godinu, koji je Vlada Srednjobosanskog kantona utvrdila u iznosu od 219.008.468 maraka.

Prema Nacrtu, najveći dio budžeta, njegovih 62 posto, planiran je za plate, naknade i doprinose zaposlenih, kapitalni transferi planirani su u iznosu od 5.2 miliona maraka, a tekući transferi u iznosu od 34.5 miliona.

Ministrica finansija SBK/KSB, Mirjana Plavčić, ocijenila je da Nacrt pokazuje kako je i ovogodišnji budžet stabilan i realno planiran.

Ovo je maksimum što smo mogli uraditi. Proračun iz godine u godinu sve više dobiva dimenzije razvojnog i sadašnja Vlada učinit će sve kako bi korisnici proračuna i svi stanovnici SBK/KSB bili zadovoljni – izjavila je ranije Plavčić novinarima.

Skupština SBK/KSB, također, će se izjasniti o Nacrtu zakona o izvršavanju budžeta, te o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu.

Na predloženom dnevnom redu je, također, Izvještaj o poslovanju Šumskogospodarskog društva “Srednjobosanske šume” za 2018. godinu, Izvještaj nezavisnog revizora za 2018. godinu, te Godišnji izvještaj VSTV-a BiH za 2018. godinu.

Sjednica će biti održana u Travniku, sa početkom u 10 sati.

FENA/Agencija DAN