HH Auto Travnik
U budućnosti saradnja Civine zaštite iz Travnika i Kotor Varoši
U budućnosti saradnja Civine zaštite iz Travnika i Kotor Varoši
Aktuelno

U budućnosti saradnja Civine zaštite iz Travnika i Kotor Varoši

U cilju međusobne saradnje u ostvarivanju zadataka iz oblasti civilne zaštite i stalnog praćenja i koordiniranja aktivnosti i pružanja međusobne pomoći, predstavnici Službe za civilnu zaštitu, pomoćnica načelnika Nura Adilović i stručni savjetnik za mjere zaštite i spašavanja Danijel Torlić, posjetili su Službu civilne zaštite Općine Kotor Varoš.

Radnom sastanku je prisustvovao rukovodilac Službe gosp. Gostimir Milić.

Prilikom posjete razgovarali su o tome da će međusobno sarađivati i pružati pomoć u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih, kulturnih i drugih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih nesreća, tehnoloških, ekoloških i drugih nesreća i opasnosti velikih razmjera koje ne poznaju međuopćinske i međuentitetske linije razgraničenja, a naročito u:

– planiranju i provođenju preventivnih mjera zaštite od poplava, potresa, požara, radiološke opasnosti, zaraznih bolesti, tehnoloških i drugih nesreća i opasnosti;

– međusobnom obavještavanju o opasnostima, nastanku i posljedicama prirodnih i drugih nesreća;

– međusobnoj pomoći u zaštiti, spašavanju i otklanjanju posljedica prirodnih i drugih nesreća;

– obrazovanju i osposobljavanju pripadnika štabova, službi i jedinica civilne zaštite i drugih nosilaca zaštite i spašavanja kroz informativne sastanke, kurseve, seminare i druge vidove obuke, te organizivanju i izvođenju zajedničkih vježbi za zaštitu i spašavanje.

Agencija DAN