Sveučilište/Univerzitet Vitez
U Travniku uspostavljena infrastruktura za prihvat posebnih kategorija otpada
U Travniku uspostavljena infrastruktura za prihvat posebnih kategorija otpada
Aktuelno

U Travniku uspostavljena infrastruktura za prihvat posebnih kategorija otpada (VIDEO)

U prostoru JKP “Bašbunar” Travnik u četvrtak je održan Info dan na kojem je predstavljen projekat „Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini“, u okviru kojeg je uspostavljena infrastruktura za prihvat posebnih kategorija otpada (reciklažno dvorište) na području općine Travnik.

Projekat realizuju “GIZ”-Njemačka razvojna saradnja i Preduzeće za uklanjanje otpada i reciklažu “ALBA” Zenica. Partner u implementaciji projekta je REZ Agencija.

Prisutnima su prezentirani kontejneri za posebne kategorije otpada (ambalažni otpad, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadne gume, električni i elektronički otpad i medicinski otpad iz domaćinstava) koji su nabavljeni u okviru projekta i koji su postavljeni u jedinicama lokalne samouprave u kojima se ovaj projekat realizuje.

Agencija DAN