Sveučilište/Univerzitet Vitez
Arhiva

Vlada F BiH o gasifikaciji Srednjobosanskog kantona

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici prihvatila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije vezanu za realizaciju zaključka sa sjednice od 8.6.2016. godine, koja se odnosi na izradu izvještaja Komisije za reviziju i izvođenje projekta „Gasifikacija Srednjobosanskog kantona”.

Prihvativši ovaj izvještaj, Vlada je zadužila BH-Gas d.o.o. Sarajevo da, u cilju zaštite imovine i interesa ovog društva i Federacije BiH, poduzme sve potrebne pravne radnje u postupku koji se vodi pred Arbitražnim sudom Vanjskotrgovinske komore BiH.

BH-Gas je zadužen i da, u roku od 90 dana, utvrdi da li i u kojoj mjeri trasa gasovoda Zenica – Travnik na terenu (stvarno izvedeni radovi) odstupa od projektovane, razloge odstupanja, kao i sve okolnosti vezane za polaganje tri PEHD cijevi (suprotno projektnoj dokumentaciji i odobrenju za građenje), umjesto dvije u isti rov s gasovodom.

BH-Gas je dužan da odmah poduzme sve potrebne mjere na zaštiti ljudi i imovine na gasovodu i u njegovom okruženju, te da o uočenim nepravilnostima i nedozvoljenim radnjama hitno obavijesti nadležne policijske uprave i Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, uključujući i nadležna kantonalna tužilaštva.

BH-Gas će redovno informisati Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije o realizaciji današnjih zaključaka, kao i drugih aktivnosti vezanih za projekt „Gasifikacija Srednjobosanskog kantona”.

FENA