BH Telecom
Arhiva

Vlada SBK: NK Travnik i NK Vitez dobili po 20.000 KM, KK Travnik 8.000 KM

Danas je održana 22. redovna sjednica Vlade SBK. U nastavku pročitajte saopštenje Vlade sa ove sjednice.

Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 21.redovne sjednice.

Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, Vlada SBK je uvtrdila Prijedlog zakona o privremenom korišćenju javnih površina na području Srednjobosanskog kantona i uputila u dalju proceduru.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK usvojila Dopunu akcionog plana mjera poboljšanja sigurnosti saobraćaja na području Srednjobosanskog kantona za period 2016-2017. godina.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela odluku o izdvajanju sredstava za nabavku i ugradnju video nadzora po organizacionim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova, odlukom se izdvaja iznos od 38.771,46 KM, iznos će se doznačit firmi “Middle point” doo Sarajevo u svrhu nabavke i ugradnje video nadzora po organizacionim jedinicama MUP-a SBK/KSB.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva finansija, donijela Odluku o određivanju osnovice za plaću za mjesec februar 2016. godine, za sve zaposlenike u kantonalnim tijelima državne službe, osnovnom i srednjem obrazovanju, osnovica iznosi 250,00 KM; za nositelje pravosudnih dužnosti osnovica za obraćun plaće iznosi 107,06 KM.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

          Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije „Transfer – Poticaj privredi”, Budžeta Srednjebosanskog kantona za sufinansiranje “XI Naučno stručnog simpozija-Metalni i Nemetalni materijali”, odlukom se izdvaja iznos od 2.500,00 KM,

          Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije „Sredstva tekuće rezerve Vlade Srednjobosanskog kantona“, Budžeta Srednjobosanskog kantona, za sufinanciranje nastupa na Međunarodnom privrednom sajmu „Mostar 2016“ koji će se održati od 12.04 do 16.04 2016. godine u Mostaru u iznosu od 41.219,10 KM.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

          Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava za Poticaje šumama u skladu sa Zakonom o šumama, sredstva za realizaciju ovog programa su planirana u Budžetu SBK za 2016.godinu u iznosu od 50.000,00 KM,

          Odluka o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje šumarstvu za državne šume za 2106.godinu, sredstva za realizaciju ovog programa su planirana u Budžetu SBK za 2016.godinu u iznosu od 100.000,00 KM,

          Odluka o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava za naknade štete koju počini zaštičena divljač, sredstva za realizaciju ovog programa su planirana u Budžetu SBK za 2016.godinu u iznosu od 100.000,00 KM.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

          Odluku o izdvajanju sredstava Crvenom krstu Srednjobosanskog kantona, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM, što predstavlja pomoć za rad navedenog društva za prvi i drugi kvartal 2016. godine,

          Odluka o izdvajanju sredstava Crvenom krstu Srednjobosanskog kantona, odlukom se izdvaja iznos od od 30.000,00 KM, na ime podrške za nabavku zdravstvenih markica za dobrovoljne darovaoce krvi,

          Odluka o izdvajanju sredstava Katoličnom dobrotvornom društvu Caritas Travnički dekanat u Srednjobosanskom kantonu, odlukom se izdvajaju sredstava u iznosu od 7.500,00 KM, što predstavlja pomoć za rad navedenog društva za prvi i drugi kvartal 2016. godine,

          Odluka o izdvajanju sredstava Katoličnom dobrotvornom društvu Caritas Bugojanski dekanat u Srednjobosanskom kantonu, odlukom se izdvajaju sredstava u iznosu od 7.500,00 KM, što predstavlja pomoć za rad navedenog društva za prvi i drugi kvartal 2016. godine,

          Odluka o izdvajanju sredstava Muslimanskom dobrotvornom društvu “Merhamet”, odlukom se izdvaja iznos od iznosu od 25.000,00 KM, što predstavlja pomoć za rad navedenog društva za prvi i drugi kvartal 2016. godine,

          Odluka o izdvajanju sredstava u iznosu od 10.000,00 KM, što predstavlja pomoć za rad Udruženja penzionera SBK za 2016. godinu.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:

          Odluka o utrošku sredstava za izmjenu staklenog zida sportske dvorane u OŠ „Dubravica“, općina Vitez, odlukom se izdvaja iznos od 7.020,00 KM, sredstva će se doznačiti poduzeću „Max“ d.o.o. Vitez, kao najpovoljnijem ponuđaču, nakon potpisivanja ugovora,

          Odluka o utrošku sredstaba za nabavku pumpe za centralno grijanje u OŠ „Braća Jezerčić“, općina Jajce, odlukom se izdvaja iznos od 1.205,00 KM, nakon potisivanja ugovora, doznačit će se najpovoljnijem ponuđaču d.o.o. „TrgoTen“ Travnik,

          Odluka o utrošku sredstava za instaliranje video nadzora u OŠ Pajić Polje, općina Gornji Vakuf-Uskoplje, odlukom se izdvaja iznos od 2.121,33 KM, nakon potisivanja ugovora, doznačit će se najpovoljnijem ponuđaču d.o.o. „Electrocoin“ Vitez,

          Odluka o utrošku sredstava ua nabavku pumpe za zamjenu oštećenog kotla u OŠ „Hasan Kjafija Pruščak“ općina Donji Vakuf, odlukom se izdvaja iznos od 3.970,00 KM, sredstva će se doznačit „Dadić promet“ d.o.o. Bugojno, kao najpovoljnijem ponuđaču, nakon potpisivanja ugovora,

          Odluka o izdvajanju sredstava Tekuće Zalihe Budžeta SBK za 2016.godinu, odlukom se izdvaja iznos od 50.000,00 KM za podršku u natjecanju Premijer lige i natjecanju u košarci,sredstva će se radspodjeliti kako slijedi:

  • Josip Pandža, 2.000,00 KMSelektor kadetske košarkaške repezantacije BiH,  Priznanje za osvojenu zlatnu medalju na „Europskom prvenstvu u košarci za kadete“

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost za pokretanje procedure javne nabave za uslugu: „Instaliranja grijanja na bio masu u O.Š. „Kiseljak“ i O.Š.“Kiseljak 1“.

Data je i saglasnost potpisivanje Aneksa Ugovora za prijevoz učenika osnovnih škola u Srednjobosanskom kantonu.

Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

          Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku: sredstva za higijenske potrebe paraplegičara, ugovor za nabavka sredstva za higijenske potrebe paraplegičara, dodjeljuje se napovoljnijem ponuđaču „IZVOR KOMERC“ d.o.o. Banja Luka,

          Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku: ortopedskih pomagala za paraplegičare, ugovor za nabavku ortopedskih pomagala za paraplegičare, dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču „IZVOR KOMERC“ d.o.o. Banja Luka,

          Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku: ortopedskih pomagala za ruke, ugovor za nabavku ortopedskih pomagala za ruke, dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču „IZVOR KOMERC“ d.o.o. Banja Luka,

          Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku: ortopedskih pomagala za noge, ugovor za nabavku ortopedskih pomagala za noge, dodjeljuje se ponuđaču „IZVOR KOMERC“ d.o.o. Banjaluka.

Vlada SBK je usvojila Izvještaje o realizaciji zaključaka i Izvještaje o radu inspekcija za januar 2016.godine.

Vlada SBK je ispunila svoje obaveze u skladu sa Odlukom o sistemu koordinacije imenovanjem svojih predstavnika u komisiju i podkomisije za evropske integracije, donosena su rješenja o imenovanjima članova navedenih tijela.

 

Travnicki.INFO/Vlada SBK