BH Telecom
Aktuelno

Vlada SBK pomogla izgradnju Depoa Kantonalnog arhiva Travnik sa 90 hiljada KM

Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 50.sjednice Vlade SBK.

 

Usvojeni su i Izvještaji o radu Službe za zapošljavanje SBK za 2016. godinu i Izvještaj o radu Zavoda za zapošljavanje SBK za 2016. godinu. Data je i saglasnost na Plan rada Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK za 2017. godinu.

 

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je dala saglasnost na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i obliku vođenja evidencija, knjiga i registara.

 

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:

 • Odluka o utrošku sredstava za nabavku kalorifera sportske dvorane u O.Š. „Busovača“ Busovača, odlukom se odobrava utrošak sredstava u iznosu od 3.252,60 KM sa PDV-om, sredstva će se doznačiti poduzeću SOR „Aquatherm“ Busovača.
 • Odluka o utrošku sredstava namijenjenih rekonstrukciji mokrog čvora u S.Š. „Busovača“, odlukom se odobrava utrošak sredstava u iznosu od 4.999,91 KM, sredstva će se doznačiti poduzeću „SIGMA-SK“ d.o.o. Zenica,
 • Odluka o utrošku sredstava namijenjenih rekonstrukciji peći na čvrsto gorivo u O.Š. „Voljevac“, odlukom se odobrava utrošak sredstava u iznosu od 6.201,00 KM, sredstva će se doznačiti poduzeću „GANIK I.D.A.“ d.o.o. Vitez,
 • Odluka o utrošku sredstava namijenjenih rekonstrukciji grijanja u S.Š. „Novi Travnik“, odlukom se odobrava utrošak sredstava u iznosu od 2.000,00 KM, sredstva će se doznačiti poduzeću „V.G.Monting“ d.o.o. Vitez.

 

Kantonalni arhiv je predložio, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

 • Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu za plaćanje i privremene situacija za izvođenje radova (Druga faza) na zgradi Depoa Kantonalnog arhiva Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 90.392,62 KM,
 • Odluka o pokretanju postupka za nabavku osnovnog sredstva (panoi za izvložbu), procjenjena vrijednost nabavke iznosi 975,00 KM.

 

Vlada SBK je usvojila Izvještaje o radu inspekcija ministarstava za mjesec februar 2017. godine.

 

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta:

 • Odluka o utrošku sredstava namijenjenih rekonstrukciji ožtećenih radijatora u MSŠ „Donji Vakuf“, odlukom se izdvaja iznos od 1.001,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Terma-Aqua“ d.o.o. Bugojno,
 • Odluka o utrošku sredstava namijenjenih rekonstrukciji oštećene stolarije u SŠ „Vitez“, odlukom se izdvaja iznos od 3.005,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „MAKS“ d.o.o. Vitez,
 • Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko školstvo planiranih Budžetom SBK za 2017. godinu, za I i II mjesec tekuće godine odlukom se izdvaja iznos od 286.224,00 KM, za sufinanisiranje visokog školstva i stipendiranje studenata,
 • Odluka o raspodjeli dijela sredstava SBK za 2017. godinu za sport, odlukom se izdvaja iznos od 57.300,00 KM, sredstva se isplaćuju u svrhu uplate kotizacije i članarine za sudjelovanje u ligaškim natjecanjima navedenih klubova i udruga iz oblasti sporta.

Isto ministarsvo je predložilo, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:

 • Saglasnost na odabir najpovoljnijeg prijevoznika učenika u postupku Javne nabavke za nastavnu 2016/ 2017 godinu na relaciji : Šerići – Jajce,
 • Saglasnost za provođenje procedure javne nabavke za niže potrošačke jedinice:
 • Š.“Turbe“, 4.200,00 KM – Sanacija poda u učionicama
 • Š.“Dr.Boris Ćorić“, 6.900,00 KM – Obnova stropa u holu škole(opasnost od povreda učenika)
 • Š. „Kaćuni“, 3.100,00 KM – Sanacija štete od elementarne nepogode
 • Š.“Vitez“H, 4.960,00 KM –
 • Š.“Vitez“B –završni radovi sanacije dvorane
 • Š. „Drvetine, 500,00 KM – Nabavka Fax-telefonskog aparata (nemogućnost popravka starog)
 • Š. „Kiseljak, 7.000,00 KM – Rekonstrukcija mokrih čvorova
 • Š.“Karaula, 6.000,00 KM – Zamjena vrata na sali za zajedničke svrhe
 • S.Š. „Gornji Vakuf, 6.620,00 KM – Nabavka opreme za radionicu praktične nastave
 • S.Š. „Fojnica“Kiseljak, 5.870,00 KM -Nabavka opreme za radionicu praktične nastave
 • S.Š.“Vitez, 3.000,00 KM – Nabavka opreme za radionicu praktične nastave-vozači
 • Š.“Kreševo, 6.000,00 KM – Rekonstrukcija mokrog čvora u suterenu škole
 • T.Š.“Bugojno, 5.200,00 KM – Nabavka opreme za radionicu praktične nastave-elektro struka

Vlada SBK