Sveučilište/Univerzitet Vitez
Arhiva

Za danas zakazana sjednica Centralnog popisnog biroa

Agencija za statistiku BiH zakazala je za danas sjednicu Centralnog popisnog biroa, u 16 sati.

– Tačke dnevnog reda su prijedlog Jedinstvenog programa za obradu podataka popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine i Izvještaj o statusu aktivnosti na popisu koji je uradila Agencija za statistiku BiH i koji će, u skladu sa zaključkom sa zadnje sjednice Centralnog popisnog biroa, dostaviti Vijeću ministara BiH – rečeno je Feni u Agenciji za statistiku BiH.

Agencija za statistiku BiH priprema izvještaj o trenutnom statusu aktivnosti na popisu koji će prezentirati članovima Centralnog popisnog biora, a nakon toga, dostaviti ga Vijeću ministara BiH.

U izvještaju će takođe, biti navedeno da rukovodstvo Agencije za statistiku BiH nema jedinstven stav o tome da li je moguće da se u zakonskom roku obrade podaci i objave rezultati popisa ili da se zatraži od Vijeća ministara BiH pokretanje procedure za donošenje izmjene zakona o popisu u vezi sa rokom za objavu rezultata popisa.

FENA