Za petak zakazana 13.redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik
photo: Agencija DAN
Aktuelno

Za petak zakazana 13.redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik

Predsjedavajuća Općinskog vijeća zakazala je 13. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 29.12. 2017. godine (PETAK), u 8,00 sati, u Velikoj sali Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći;

Dnevni red

1.Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija za period 2018. – 2020. godine

2.Prijedlog Odluke o utvrđivanju nevladinih organizacija od posebnog interesa za Općinu Travnik za 2018. godinu

3.Razmatranje Prijedloga budžeta Općine Travnik za 2018. godinu i donošenje Odluke o usvajanju budžeta Općine Travnik za 2018. godinu

4.Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta Općine Travnik za 2018. godinu

5.Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2018. godinu

6.Odluka o utvrđivanju prijedloga kandidata za člana Upravnog odbora

7.Program rada Općinskog vijeća Travnik za 2018. godinu

8.Program rada načelnika Općine za 2018. godinu

Općina Travnik