BH Telecom
Za srijedu zakazana redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik
Za srijedu zakazana redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik - photo: Agencija DAN (arhiv)
Aktuelno

Za srijedu zakazana redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik

37. redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik je zakazana za srijedu, 05.08.2020. godine.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći


Dnevni red

 1. Razmatranje Rebalansa budžeta Općine Travnik za 2020. godinu i donošenje Odluke o usvajanju Rebalansa budžeta Općine Travnik za 2020. godine
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju budžeta Općine Travnik za 2020. godinu
 3. Prijedlog Odluke o aktiviranju Centralne razvojne subzone (CRS)
 4. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune dijela Regulacionog plana „Kalibunar – Alagića njive“ Travnik, lokalitet Meljanac
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune Regulacionog plana „Centar I“ lokalitet „Centar I – Zenjak – Centralni gradski trg“ Travnik
 6. Prijedlog Odluke o provođenju izmjene i dopune Regulacionog plana „Centar I lokalitet „Centar I – Zenjak – Centralni gradski trg“ Travnik
 7. Prijedlog Programa novčanih poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje Općine Travnik za 2020. godinu
 8. Dopunski izvještaji Komisije za iznalaženje lokacije za napuštene životinje od 12.09. i 27.11. 2019. godine
 9. Usvajanje Preporuke sa prijedlogom Rang liste najboljih kandidata za izbor na pozicije u Upravni odbor JU „Obdanište“ Travnik i donošenje Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova UO JU „Obdanište“ Travnik
 10. Informacija o zimskom održavanju cesta i gradskih ulica na području općine Travnik za period 15.11. 2019.do 15.03. 2020. godine
 11. Informacija o poduzetim aktivnostima u vezi COVID-19 za period 12.03. 2020. godine do 05.06. 2020. godine

Općina Travnik