HH Auto Travnik
Sutra u Travniku 75. sjednica Vlade SBK/KSB
photo: Agencija DAN
Aktuelno

Za sutra u Travniku sazvana 75. sjednica Vlade SBK/KSB

Za četvrtak, 11. 1. 2018. godine, sa početkom u 09:00 sati, sazvana je 75. sjednica Vlade SBK/KSB.

Za sjednicu je predviđen sljedeći

D N E V N I    R E D

1. Zapisnik sa 29. izvanredne sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna– tajnik Vlade Kantona

2. Prijedlog odluke o prihvaćanju Rang liste za prijem volontera u kantonalnim tijelima uprave za 2018. godinu – Predsjednik Komisije za prijem volontera

3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za korištenje vodnih snaga rijeke Bile za izgradnju MHE “Dolac 2”, općina Travnik – Ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva

4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za uzgoj, proizvodnju i prodaju kalifornijske i potočne pastrmke na ribogojilištu “Bistrica” , općina G. Vakuf-Uskoplje – Ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva

5. Saglasnost na tekst Natječaja za dodjelu koncesija za uzgoj, proizvodnju i prodaju kalifornijske i potočne pastrmke na ribogojilištu “Bistrica” , općina G. Vakuf-Uskoplje, za korištenje vodnih snaga rijeke Bile za izgradnju MHE “Dolac 2”, općina Travnik i za korištenje sanitarne i tehnološke vode, te za istražne radove, eksploataciju, preradu, flaširanje i prodaju vode sa izvorišta u blizini auto kuće OVNAK – Ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva

6. Saglasnost na ugovor o djelu za održavanje sistema “E” vlade – Stručna služba Vlade

7.Saglasnost za dopunu Liste relacija za prijevoz učenika osnovni škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

8. Izvještaj o dodjeljenim jednokratnim novčanim pomoćima za socijalnu pomoć – Ministarstvo zdravlja i socijalne politike

9. Izvještaj o radu inspekcija za prvu sjednicu Vlade Kantona u mjesecu januar 2018.godine – Stručna služba
a) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike (2x)
b) Ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva

10. Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade Kantona za prvu sjednicu u mjesecu januar 2018.godine – Stručna služba
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo privrede

11. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o razrješenju Kemala Balihodžića dužnosti člana Kantonalnog štaba civilne zaštite – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

Vlada SBK/KSB/Agencija DAN