Sveučilište/Univerzitet Vitez
Ajdin efendija Terzić: Danas je prvi dan mjeseca Zul-hidždžeta
Ajdin efendija Terzić: Danas je prvi dan mjeseca Zul-hidždžeta - photo: Agencija DAN (ilustracija)
Aktuelno

Ajdin efendija Terzić: Danas je prvi dan mjeseca Zul-hidždžeta

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ”Najveličanstveniji dan kod Allaha je prvi dan Kurban-bajrama, a zatim dan Arefata.“ (Ebu Davud i Nesai – sahih)

Danas je prvi dan mjeseca Zul-hidždžeta. Mnogo je argumenata koji ukazuju na vrijednost ovih dana. Na vrijednost ovih dana ukazuje i hadis Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ”Ne postoje veličanstveniji dani kod Allaha niti dani u kojima su dobra djela draža Allahu od ovih deset (misli se na deset dana zul – hidždžeta). Mnogo u njima Allaha spominjite tahlilom (izgovarajući La illahe illAllah), tekbirom (veličanje Allaha izgovarajući riječi Allahu ekber), tahmidom (zahvaljujući Allahu riječima elhamdulillahi)’’ (Teberani)

NEKI OD PREPORUČENIH IBADETA U OVIM MUBAREK DANIMA:

POST – Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ”Allah će sedamdeset godina udaljiti vatru od osobe koja posti jedan dan na Allahovom putu!” (Buharija i Muslim)

Lijepo bi bilo da postimo prvih devet dana mjeseca Zul-hidždže, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, postio Ašuru, devet dana zu-l-hidžeta, i od svakog mjeseca po tri dana (bijele dane). (Tirmizija)

Ukoliko nismo u mogućnosti u ovih prvih devet dana da postimo, onda se trebamo potruditi da postimo dan Arefata (deveti dan, 20.08. – ponedjeljak,) dan uoči Bajrama. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ”On briše grijehe za prošlu i narednu godinu.” (Muslim)

UČENJE KUR’AN – posebno u ovim danima, jer je jedan harf deset sevapa, Tirmizi bilježi od Abdullaha b. Mes’uda, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ko prouči harf iz Allahove Knjige, njemu pripada dobro djelo koje se vrednuje do deset puta. Ja ne kažem da je ‘elif-lam-mim’ jedan harf, već je elif harf, lam je harf i mim je harf.”

ZIKR – Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ”Ne postoje veličanstveniji dani kod Allaha niti dani u kojima su dobra djela draža Allahu od ovih deset (misli se na deset dana zul – hidždžeta). Mnogo u njima Allaha spominjite tahlilom (izgovarajući La illahe illAllah), tekbirom (veličanje Allaha izgovarajući riječi Allahu ekber), tahmidom (zahvaljujući Allahu riječima elhamdulillahi)’’ (Teberani)

Dakle u ovim danima što više družiti se sa zikrom.

Zikr smiruje naša srca i što više spominjemo Allaha, dželle šanuhu, sve smo mirniji i sigurniji i sve smo više pod Allahovom, dželle šanuhu, zaštitom, a koga Allah, dželle šanuhu, uzme pod Svoju zaštitu, druga mu zaštita nije ni potrebna! Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je grupa siromašnih muhadžira došla Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i kazala: „Allahov Poslaniče, bogataši su nas pretekli u visokim stepenima i blagodatima, klanjaju kao što i mi klanjamo i poste kao što i mi postimo, ali oni imaju prednost u imecima sa kojima obavljaju hadž i umru i bore se?!“ Reče: „Hoćete li da vas podučim onome sa čime ćete dostići one prije vas i preteći one poslije vas i niko neće biti bolji od vas osim onoga ko to isto uradi?“ Rekoše: „Da, Allahov Poslaniče!“ Reče: „Izgovarajte Subhanallah, Elhamdu lillah i Allahu ekber, poslije svakog namaza!“ (Buharija)

SADAKU UDIJELITI – pomoći nekoga u nevolji posebno u danima hadždža zaslužuje posebnu nagradu kod Allaha, dželle šanuhu. Sadaka briše grijehe, gasi Allahovu, dželle šanuhu, srdžbu, otklanja i štiti nas od džehennemske vatre, otklanja nedaće i belaje od ljudi pa makar ti ljudi bili nasilnici i griješnici, sadakom trebamo liječiti naše bolesne, čisti nam imetak…

POKAJANJE (TEVBA) – iako pokajanje treba činiti stalno, posebno trebamo iskoristiti ove mubarek dane kako bismo još više činili istigfar i tevbu i okrenuli svoja srca ka ibadetu. Prenosi Enes ibn-Malik radijallahu anhu, i kaže da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, gdje kaže: ”Rekao je Allah Uzvišeni: ‘O sine Ademov, dok god Me budeš molio i od Mene se nadao, ja ću ti praštati šta god budeš radio, i na to se neću obazirati. O sine Ademov, kada bi tvoji grijesi dosegli do neba, ako bi zatražio od Mene oprost, oprostio bi ti. O sine Ademov, kada bi mi pristupio sa pogreškama velikim poput zemlje, zatim me sreo ne smatrajući drugog ravnim Meni, ja bih ti pristupio sa jednakim oprostom.” (Tirmizi)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ”Tako mi Allaha, ja Allaha molim za oprost i kajem Mu se više od 70 puta u jednom danu.”

TEKBIRI TEŠRIK – vadžib je svakom odraslom muslimanu da uči Tekbiri Tešrik nakon svakog farz-namaza počevši od sabah-namaza 9. Zul-Hidždžeta (20.8. – ponedjeljak) pa sve do ikindije-namaza 13. Zul-Hidždžeta (24.8. – petak). Muškarci će ovaj tekbir donositi naglas, a žene u sebi. Ovaj tekbir glasi: “Allahu ekber, Allahu ekber, La Ilahe Illallahu Vallahu ekber, Allahu ekber ve Lillahil-Hamd.”

Na svakom vjerniku je da iskoristi ove dane na najbolji mogući način. Ovo su dani pokornosti, pobožnosti, skrušenosti i bogobojaznosti.

Molim Allaha, dželle šanuhu, da nas učini uspješnim u ovim mubarek danima.

Amin!

pripremio: Ajdin ef. Terzić, imam džemata Dolac