BH Telecom
Akcioni plan SBK/KSB za razdoblje 2018.-2020.
Aktuelno

Akcioni plan SBK/KSB za razdoblje 2018.-2020.

Strategija razvoja Srednjobosanskog kantona za period 2016.–2020. godine ključni je strateško-planski dokument, koji treba poticati i usmjeravati budući rast i razvoj Kantona.

Integrirana strategija razvoja u najširem smislu obuhvata ekonomski i društveni razvoj, kroz korištenje i apsorpciju raspoloživih prirodnih resursa, vodeći pri tome računa o aspektu zaštite i unapređenja okoliša i prostora.

Strategija razvoja je izrađena kao okvir za definiranje zajedničkih ciljeva, poticanja snaga, rješavanja gorućih problema, ali i kao odgovor na izazove budućega razvoja Kantona i sveukupnog života u njemu. Kao takva, Strategija razvoja je usklađena s relevantnim strategijama i politikama na drugim nivoima upravne vlasti u Bosni i Hercegovini.

Integrirana strategija razvoja Srednjobosanskog kantona je izrađena uz potporu zajedničkog projekta Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP), Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP).

Strategija je službeno usvojena 12.07.2016. godine.

PREUZMITE DOKUMENT (klik na tekst)

Vlada SBK/KSB / Agencija DAN