Akreditovani anketari Federalnog zavoda za statistiku u Travniku
Akreditovani anketari Federalnog zavoda za statistiku u Travniku
Aktuelno

Akreditovani anketari Federalnog zavoda za statistiku u Travniku

Planet Obuca

Federalni zavod za statistiku Sarajevo u okviru projekta“ Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“ , a u skladu sa Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine(Službeni glasnik BiH 26/04 i 42/04) i Zakonom o statistici u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br.63/03 i 9/09) na teritoriji općine Travnik vrši anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka.

Anketiranje će provoditi akreditovani anketari koje angažuje Federalni zavod za statistiku.

Anketiranje će se provoditi u većini općina Bosne i Hercegovine prema odabranom uzorku.

Prema Zakonu o statistici BiH, Zakonu o statistici u Federaciji BiH i Zakonu o zaštiti ličnih podataka, statističke institucije Bosne i Hercegovine garantuju punu povjerljivost podataka.

Iz Općine Travnik su iskoristili priliku da građane zamole za punu saradnju tokom provođenja ove veoma značajne aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu.

“Napominjeno da će anketari prilikom anketiranja primjenjivati preporučene mjere navedene u Naredbi Federalnog kriznog štaba, koje se odnose na obavezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru, ali i na otvorenom javnom prostoru, ukoliko nije moguće održavati propisanu fizičku distancu od dva metra, u cilju zaštite zdravlja anketara i ispitanika.” – naveli su iz Općine Travnik.

Agencija DAN