BH Telecom
Aktivnosti Strukovnog Sindikata pedagoga, pedagoga-psihologa SBK-a
Aktivnosti Strukovnog Sindikata pedagoga, pedagoga-psihologa SBK-a
Aktuelno

Aktivnosti Strukovnog Sindikata pedagoga, pedagoga-psihologa SBK-a

Hotel “Sunce” na Vlašiću je u prethodna dva dana ugostio članove Samostalnog strukovnog sindikata pedagoga, pedagoga-psihologa SBK-a.

Prvi radni dan, u petak 03. novembra 2023. godine, realizovan je redovnim sastankom Sindikata, na kome se raspravljalo o novousvojenom Protokolu o prevenciji i postupanju u slučaju nasilja među djecom i nad djecom u školama, planu rada u novoj kalendarskoj godini, kao i o poziciji pedagoga u sistemu odgoja i obrazovanja u školama SBK-a.

Drugog radnog dana, u subotu, 04. novembra 2023. godine, realizovano je stručno predavanje i usavršavanje od strane prof. dr. Edina Vejo na temu “Promijenjena paradigma djelovanja pedagoga-psihologa u školi”.

Dvodnevni boravak i rad Sindikata, inače podržan od Kabineta premijera, završen je svečanim ispraćajem u penziju dugogodišnjeg člana Sindikata, Arifa Husića,prof., te dodjelom zahvalnice za doprinos u radu Sindikata mr. Elmi Pašalić. Na kraju su se skupu obratili predsjednik, Ibrahim Kadrić,prof. i potpredsjednica, Jelena Vukadin,prof.

U narednom periodu, u planu je organizacija 1. Međunarodne konferencije čiji će organizator biti Samostalni strukovni sindikat pedagoga, pedagoga-psihologa SBK/KSB.