Aktuelno

BH Gas pokreće zahtjev za tehnički prijem i upotrebnu dozvolu: Gas uskoro na raspolaganju domaćinstvima u Travniku?

Dana 23.02.2023.godine, na inicijativu predstavnika BH GAS d.o.o. Sarajevo, u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona, održan je sastanak na temu Gasifikacije Srednjobosanskog kantona, sa akcentom na status gasovoda Zenica -Travnik.
Sastanku su, ispred Ministarstva privrede SBK, prisustvovali ministar privrede gosp. Nisvet Hrnjić I pomoćnik ministra gosp. Stjepan Medić, dok su ispred BH Gasa d.o.o. Sarajevo prisustvovali direktorica gđa Nihada Glamoč i rukovodilac tehničkog sektora gosp. Nedžad Kupusović. Sastanku su, također, prisustvovali i direktorica Energoinvest d.d. Sarajevo, gđa Bisera Hadžialjević, i gosp Semir Krehić, direktor Energogasa.

Na poziv ministra privrede, učešće na sastanku su prihvatili i predstavnici općina Travnik, Novi Travnik, Vitez i Busovača, te predstavnik Udruženja poslodavaca Srednjobosanskog kantona.
Inicijatori sastanka su naglasili da smatraju da bi ova godina, trebala biti godina aktivnijeg djelovanja na području gasifikacije, kako bi se, što prije došlo, do konkretnih rezultata u Srednjobosanskom kantonu. Sa prisutnima su podijelili informaciju da će BH Gas d.o.o, u aprilu ili maju ove godine, pokrenuti zahtjev za tehnički prijem gasovoda i dobivanje Upotrebne dozvole, te da će gas biti na raspolaganju domaćinstvima i privrednim subjektima na području općina Travnik, Novi Travnik, Vitez i Busovača.
Rezimirajući sadržaj sastanka resorni ministar je istakao da će u kratkom roku ostvariti kontakt sa lokalnim zajednicama i načelnicima interesnih općina, te razmotriti koji modalitet organizovanja distribucije gasa do potrošača je najbolji, te na osnovu toga informisati Vladu SBK, koja bi onda trebala zauzeti stav po ovom pitanju.

U svom zaključnom obraćanju, resorni ministar je posebno zamolio za asistenciju odnosno nastavak podrške od strane BH Gasa, da se okonča projekt izgradnje distributivnog sistema, vezan za Lepenički kraj, odnosno općinu Kiseljak, ističući važnost samog projekta, posebno naglašavajući da i model “Komunalnih preduzeća” može biti veoma koristan, te da ima svoje prednosti u konkretnom slučaju.
Na kraju svog obraćanja ministar Nisvet Hrnjić je naglasio da će Ministarstvo privrede SBK ostati u kontaktu i sa BH gasom d.o.o., kao operatorom transportnog sistema, kao i sa Energoinvestom kao snabdjevačem gasa, te da će nastaviti saradnju u cilju razmjene informacija i iskustava i pronalaženju najboljeg rješenja za gasifikaciju navedenih općina.

Vlada SBK/KSB