BH Telecom
Bolnica Travnik do daljnjeg zabranjuje posjete!
Bolnica Travnik do daljnjeg zabranjuje posjete!
Aktuelno

Bolnica Travnik do daljnjeg zabranjuje posjete!

JU BOLNICA TRAVNIK
D I R E K T O R
Broj:10- /20
Datum:10.03.2020.g

ZABRANA POSJETA

S obzirom na novonastalu higijensko-epidemiološku situaciju zbog corona virusa, zabranjene su posjete na svim odjeljenjima JU Bolnice Travnik.

D I R E K T O R:
Prim.dr.MIRSAD GRANOV