dstore
Broj učenika se smanjuje, a troškovi grijanja škola rastu...
Aktuelno

Broj učenika se smanjuje, a troškovi grijanja škola rastu…

Godišnji izdaci za grijanje budžetskih korisnika u Srednjobosanskom kantonu iznose oko 3,8 miliona konvertibilnih maraka, navedeno je u izvještaju o reviziji troškova za grijanje koju je proveo Odjel za internu reviziju Ministarstva financija, a koje je kantonalna Vlada prihvatila na današnjoj sjednici.

Izvještaj obuhvaća troškove za daljinsko grijanje kompanije “Unis Energetika”, te troškove za ugalj, drvo, plin, lož ulje i pelet, a, kako je rečeno, uočen je niz nepravilnosti.

– Kumulativni troškovi iznose više od tri miliona maraka i nama je cilj smanjiti ih, a imati kvalitetno grijanje. U izvještaju o reviziji iznesen je niz primjedbi i manjkavosti koje treba otkloniti, kao što su različite površine i cijene toplotne energije. Dakle, za ovaj neuređen sistem i nepoštivanje procedura najodgovorniji su oni koji su potpisali ugovore, koje sad treba revidirati – rekao je kantonalni premijer Tahir Lendo.

Na sjednici je, između ostalog, raspravljano o troškovima za zagrijavanje škola, a mogla su se čuti upozorenja da se troškovi svake godine povećavaju, iako se broj učenika smanjuje.

Ministrica obrazovanja Katica Čerkez izjavila je novinarima kako je zagrijavanje škola vrlo složen proces i da troškovi zavise, kako o veličini prostora, tako i o tome rade li škole u jednoj ili dvije smjene.

–  Svaki direktor mora biti dobar domaćin kako bi imao uštede i racionalno koristio energiju – rekla je Čerkez.

Zaključak Vlade je da je potrebno formirati interresornu radnu grupu koja će biti zadužena da pronađe rješenje kada je riječ o troškovima za grijanje.

FENA/Agencija DAN