Transparency International
Aktuelno

CEM: Posjeta sjednici Općinskog vijeća Travnik

Planet obuca

Volonterke i volonteri Centra za edukaciju mladih prisustvovali/e su danas dijelu redovne sjednice Općinskog vijeća Travnik, u okviru edukativnog programa na temu građanskog aktivizma, čije radionice uskoro počinju.

Volonteri/ke su se ovim putem upoznali/e sa tokom sjednice, procedurama utvrđivanja kvoruma, glasanja o dnevnom redu i odlukama, te redoslijedu aktivnosti tokom održavanja sjednice. Imali su priliku čuti nekoliko vijećničkih pitanja i inicijativa, kao i odgovore nadležnih općinskih službi.

Ovaj program ima za cilj educirati mlade ljude o funkcionisanju vlasti u Bosni i Hercegovini, sa posebnim akcentom na organe lokalne samouprave. Pored radionica, na kojima će se učesnici/e upoznati sa ustrojem vlasti u BiH, njenim nivoima, nadležnostima i načinom funkcionisanja, imat će priliku i vidjeti kako to sve praktično izgleda, kroz posjete različitim institucijama i ustanovama.

Centar za edukaciju mladih Travnik

Trebamo da znamo!