Arhiva

CEM radionica “Koliko znamo o drogama?”

Povodom 26. juna, Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga i nedozvoljenog korištenja opojnih tvari, Centar za edukaciju mladih organizovao je edukativnu radionicu pod nazivom “Koliko znamo o drogama?”, čime smo željeli promovisati naš cilj u suzbijanju ovog problema – podizanje svijesti o značajnom problemu koji droga predstavlja za pojedinca i društvo.

Danas je među mladima je sve više korisnika duhana, alkohola i droga. Njihova donja dobna granica se sve više spušta, pa je, nažalost, pored srednjoškolaca, uzimaju i učenici i stariji razreda osnovnih škola.

Mladi najčešće koriste marihuanu koja, iako se smatra bezopasnom, može izazvati ozbiljne probleme i kao takva predstavlja ulazna vrata za teške ovisnosti.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) procjenjuje se da je u Evropi 1,5 – 2 miliona korisnika teških droga, od čega su injekcioni korisnici droga pod povećanim rizikom za infekciju HIV-om, hepatitisom B i C, te spolno prenosivim bolestima.

Bosna i Hercegovina nema tačan registar o broju ovisnika, ali se njihov broj procjenjuje na 120.000, od čega su njih 7.500 injekcioni korisnici droga.
BiH je zemlja sa velikim rizikom za širenje zloupotrebe opojnih droga i kriminala koji se međusobno prožimaju, jer je, s obzirom na svoj geostrateški položaj, pogodno tlo za krijumčarenje. Također, tome doprinose i teška socijalna situacija u zemlji, siromaštvo i nezaposlenost, otežana socijalizacija i adaptacija na novi društveni poredak, osjećaj besperspektivnosti, i dr.

U rješavanje ovog problema trebaju se uključiti svi segmenti društva, sistemski ga rješavati i što uspješnije učestvovati u preveniranju, otkrivanju i sankcionisanju narkomanije, počev od porodice, pa do najviših organa vlasti. Isto vrijedi i za promociju zdravlja i zdravih životnih stilova.

Centar za edukaciju mladih Travnik