Aktuelno

Centar za socijalni rad Travnik objavio informacije o tome ko ostvaruje pravo na dječiji doplatak i šta je potrebno

Na web stranici Centra za socijalni rad Travnik dostupne su informacije u vezi ovogodišnjeg Dječijeg doplatka, koje prosljeđujemo kako bi građani Travnika koji ostvaruju pravo bili upoznati sa istim.

Informacija – Zakon o podršci porodica s djecom

Zahtjev za dječiji doplatak

Travnicki.INFO