BH Telecom
Arhiva

Danas u Travniku obilježavanje manifestacije “Mehurići 1992.-2016.” PL BiH

Danas će, u Centru za kulturu općine Travnik, sa početkom u 14,00 sati, održati svečana akademija u sklopu obilježavanja godišnjice Savjetovanja regionalnih komandanata Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine “Mehurići 1992.-2016.”.

Prema programu u 13,00 sati planirana je posjeta Centralnom šehidskom mezarju.

Organizacioni odbor poziva zainteresovane da se pridruže obilježavanju ovog događaja, koji spada među najznačajnije u periodu od jula 1991. do kraja februara 1992. godine u pripremama odbrane Bosne i Hercegovine.

Na osnovu povećanog interesovanja u Bosni i Hercegovini za obilježavanje manifestacije godišnjice Savjetovanja regionalnih komandanata Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine “Mehurići 1992.-2016.”, Organizacioni odbor uz ostale zvanice pozvao je preko kantonalnih, regionalnih, općinskih i udruženja boraca Distrikta Brčko dobitnike uvjerenja Patriotske lige BiH, organizatore otpora koji su organizovali i učestvovali u pripremi za odbranu i odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 10.06.1991. do 15.04.1992. godine.

Ova uvjerenja su uručena na Svečanoj akademiji koja je održana povodom obilježavanja Dana nezavisnosti BiH, 1. marta 2012. godine u hotelu „Maršal“ na Bjelašnici. Cjelokupan spisak dobitnika uvjerenja organizatora objavljen je u dnevnom listu Oslobođenje od 03.03.2012. godine.

Do sada nije bilo određenih reagovanja i osporavanja cjelokupne liste dobitnika, niti pojedinaca. Ove spiskove potvrdili su delegati na Skupštinama Patriotske lige Bosne i Hercegovine u sklopu razmtranja izvještaja o radu za 2011. i 2012. godinu. Ovo će biti prva prilika nakon rata da se susretnu preživjeli učesnici – regionalni komandanti Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine sa svojim neposrednim saradniciama sa terena iz perioda 1991. – 1992. godina.

U veoma složenim okolnostima Patriotska liga Bosne i Hercegovine formirana je 10. juna. 1991. godine, a stala je u odbranu svoje zemlje sa pripadnicima aktivnog i rezervnog sastava policije i djelovala sve do 9-tog. odnosno 15. aprila 1992. godine, kada ulazi u sastav Armije R BiH.

Savjetovanje regionalnih komandanata Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine održano je 7. i 8. februara 1992. godine u Mehuriću kod Travnika. Ovo Savjetovanje je jezgro softvera koji je razrađivao sistem odbrane naroda, narodnosti i građana Republike Bosne i Hercegovine od nadolazeće agresije.

Učesnici Savjetovanja: Karišik Meho – Kemo, komandant Štaba PL R BiH, Aganović Zihnija – Aga, Bilajac Rifat – Čiča, Čengić Hasan – Čenga, Hafizović Halid – Hafiz, Halilović Sefer – Halil, Hodžić Mehdin – Senad – Crni Labud, Hubo Hajrudin – Edo, Jandrić Omer – Omer, Karavelić Vahid – Vaha, Merdan Džemal – Brko, Osmanagić Hajrudin – Mujo, Suljević Zićro – Stari i Šaronjić Atif – Emir.

Na Savjetovanju je donesena Direktiva za odbranu suvereniteta Bosne i Hercegovine. Shodno Direktivi i uputama Glavnog štaba PL R BiH u zoni odgovornosti regionalnih štabova intenziviran je rad na formiranju novih jedinica i obuka njihovih pripadnika.

Utvrđeni su pravci i procjene u stvaranju organizovanih snaga kroz Patriotsku ligu BiH, kao i djelovanje u odbrani suvereniteta, integriteta i cjelovitosti Bosne i Hercegovine kako bi se obezbjedio budući zajednički život svih naroda i narodnosti na državnoj teritoriji BiH.

PL BiH