Transparency International
Aktuelno

Data saglasnost za razrješenje v.d. direktora Konfekcije Borac Travnik: Poznato ko će biti na čelu Društva

Planet obuca

Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva “Konfekcija Borac” d.d. Travnik za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti direktora društva, zbog isteka perioda na koji je imenovan. Data je prethodna saglasnost ovom nadzornom odboru za donošenje imenovanja Seada Čole za vršioca dužnosti direktora društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.

Fena/Agencija DAN