Aktuelno

Delegacija Osnovnog suda u Mrkonjić gradu posjetila Općinski sud Travnik

Općinski sud u Travniku,7.oktobra 2022.godine, posjetili su predsjednik Osnovnog suda u Mrkonjić Gradu ,Dražen Vulin i sudija Ivica Kalinić.

Predsjednik Općinskog suda u Travniku ,Goran Dujić,goste je upoznao sa radom suda,a teme razgovora su se odnosile i na Plan integriteta, Strateški plan, kao i implementaciju Strategije rodne ravnopravnosti koju je usvojilo VSTV BIH.

Sve pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini ,su u obavezi da izrade Plan integriteta, Strateški plan i Akcioni plan za implenetaciju Strategije rodne ravnopravnosti, na što ih je obavezalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće BIH.

Razgovaralo se i o implemnetaciji Zakona o zaštiti tajnih podataka, te internim aktima koje pravosudne institucije izrađuju kako bi se olakšala provedba navedenih planova i strategija.

Predsjednik suda je goste upoznao sa organizacijom rada u sudu, rasporedom sudnica i aktuelnim aktivnostima na uređenju sobe za saslušanje maloljetnika, i  aktivnostima na prilagođavanju pristupa sudu za osobe sa poteškoćama.

U sudu je također u toku implementacija holandskog projekta “Unapređenje efikasnosti pravosuđa”,koji se sprovodi uz podršku VSTV BIH, a u toku je izrada Smjernica za izvršni referat,čime bi se trebao postići cilj, prvenstveno ujednačavanja sudske prakse ,te visokog stepena efikasnosti izvršnog postupka.

Ova posjeta je ocijenjena kao konstruktivna i ubuduće je potrebno da posjete predstavnika prvostepenih sudova u BIH, budu kontinuirane ,čime bi se obezbijedila i razmjena iskustava u radu, organizaciji i usvajanju dobre prakse u svakom segmentu rada sudova.