Demokratska fronta SBK/KSB zahtijeva još jednu vanrednu sjednicu kantonalne Skupštine
Demokratska fronta SBK/KSB zahtijeva još jednu vanrednu sjednicu kantonalne Skupštine
Aktuelno

Demokratska fronta SBK/KSB zahtijeva još jednu vanrednu sjednicu kantonalne Skupštine

Demokratska frona Srednjobosanskog kantona dostavila nam je saopštenje za javnost, te inicijativu za zakazivanje vanredne sjednice Skupštine SBK/KSB koje prenosimo u nastavku:

Na sjednici Povjereništva KO DF SBK, održanoj dana 07.02.2019.godine, razmatrana su i saopštenja i objave određenih političkih partija koje participiraju u aktuelnom sazivu Skupštine SBK/KSB, a kojima se rad Kluba Demokratske fronte i Zastupnika DF u Skupštini SBK/KSB neistinito i lažno prezentira javnosti.
S tim u vezi Kantonalno Povjereništvo Demokratske fronte SBK/KSB donosi slijedeće:

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Suočeni sa lažnim, neistinitim i nedobronamjernim javnim istupima i objavljenim saopštenjima i informacijama plasiranim od strane pojedinih političkih partija, stranačkih portala i internet botova, u cilju objektivnog i istinitog informisanja javnosti

Dana 05.02.2019.godine održan je nastavak konstituirajuće sjednice Skupštine SBK/KSB sa jednom tačkom dnevnog reda:

– Izbor izaslanika u Dom narod Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Na nastavku konstituirajuće sjednice Skupštine, prisutno je bilo 28 od ukupno 30. Zastupnika iz aktuelnog saziva Skupštine SBK/KSB i istoj se nisu odazvali dva zastupnika Stranke Demokratske Akcije – SDA.

Na početku sjednice je konstatovano da su od strane CIK BiH potvrđeno i dostavljeno ukupno devet kandidatskih listi, i to:

– Jedna kandidatska lista za izbor delegata u Dom naroda iz reda Bošnjačkog naroda (predložena od strane Zastupnika iz SDA),
– Jedna kandidatska lista za izbor delegata u Dom naroda iz reda Bošnjačkog naroda (predložena od strane Zastupnika iz SDP),
– Jedna kandidatska lista za izbor delegata u Dom naroda iz reda Bošnjačkog naroda (predložena od strane Zastupnika iz SBB),
– Jedna kandidatska lista za izbor delegata u Dom naroda iz reda Bošnjačkog naroda (predložena od strane Zastupnika iz DF),
– Tri kandidatske liste za izbor delegata u Dom naroda iz reda Hrvatskog naroda (predložene od strane Zastupnika iz HDZ)
– Jedna kandidatska lista za izbor delegata u Dom naroda iz reda Hrvatskog naroda (predložena od strane Zastupnika iz SDP)
– Jedna kandidatska lista za izbor delegata u Dom naroda iz reda Srpskog naroda (predložena od strane Zastupnika iz SDP)

Nakon utvrđivanja načina glasanja pristupilo se samom procesu glasanja i radi istinitog informisanja javnosti ističemo da nisu tačni navodi da su zastupnici Demokratske fronte glasali za kandidatsku listu predloženu od strane SDA, objavljeni od strane određenih političkih partija i eksploatisani na pojedinim portalima.

Zastupnici Demokratske fronte nisu podržali niti kandidatsku listu SDP ili SBB, već su u skladu sa predhodno utvrđenim stavom kantonalnog Povjereništva DF SBK i viših instanci Demokratske fronte, uspjeli da se odupru pritiscima koji su na njih vršeni neposredno prije pristupanja glasanju, i glasali za kandidatsku listu Demokratske fronte.

U prilog tome govore i rezultati glasanja jer je kandidatska lista SDA dobila ukupno 8. glasova (sjednici Skupštine nisu prisustvovala dva zastupnika od ukupno 10. zastupnika iz SDA), kandidatska lista SDP je dobila ukupno 6. glasova (tri glasa zastupnika SDP, dva glasa zastupnika SBB i jedan glas zastupnika iz NB), kandidatska lista DF je dobila ukupno 2. glasa (dva zastupnika DF).

Nije tačno da je ovakvim načinom glasanja onemogućen direktan izbor kandidata iz SDP u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH, jer bi u slučaju da je i kandidatska lista SDP dobila identičan broj glasova kao kandidatska lista SDA obje kandidatske liste bile dostavljene u CIK BiH, koja bi nakon provedenog procesa žrijebanja donijela odluku iz koje kandidatske liste je izabran delegat u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

Posebno želimo naglasiti da je od strane Demokratske fronte SBK, u razgovorima i kontaktima obavljenim sa SDP SBK odmah nakon objave zvaničnih rezultata općih izbora 2018.godine, u kojima se dotaklo i pitanje kandidiranja zajedničkog kandidata za Delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH od strane tadašnjeg „bloka 10“ (deset zastupnika u Skupštini SBK iz SDP, SBB, DF i NB) kao jedan od prijedloga predloženo da zajednički kandidat za izbor u Dom naroda treba biti Zastupnik iz Nezavisnog bloka, uz argument da će SDP već imati kandidata i budućeg delegata u Domu naroda iz reda Srpskog naroda.

Ovakav prijedlog je kategorički odbijen od strane SDP uz konstataciju da jedini kandidat za Dom naroda, iz reda Bošnjačkog naroda, treba biti iz SDP a da ostale stranke, članice „bloka 10“, trebaju podržati taj prijedlog. Ovakav način i pristup „idemo zajedno ali ja sam prvi“ je već viđen stav u nekim predhodnim izbornim ciklusima.

Sve ovo, kao i određena dešavanja u drugim Kantonima Federacije BiH koja su direktno uticala na izbor Delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, iz određenih političkih partija, su uticala na način glasanja Zastupnika iz SBB, kao i na to da Zastupnici Demokratske fronte glasaju za kandidata kojeg je predložila Demokratska fronta.

Nakon završetka nastavka konstituirajuće sjednice, u hitnoj i haotičnoj proceduri, održana je druga vanredna sjednica Skupštine SBK, kojoj su prisustvovali svi Zastupnici koji su prisustvovali i nastavku konstituirajuće sjednice Skupštine SBK/KSB (28. od ukupno 30. zastupnika) na kojoj je razmatrana jedna tačka dnevnog reda:

– „Zakon o izmjenama zakona o plaćama i naknadama u tjelima vlasti Srednjobosanskog Kantona – skraćeni postupak“.

Navednim izmjenama zakona je predviđeno da se paušal koji se isplačuje zastupnicima, sa sadašnje dvije osnovice poveća na čak četiri.

Nakon diskusije i primjedbe iznesene od strane Zastupnika iz NB pristupilo se glasanju o navedenim izmjenama i konstatovano je da su iste i usvojene sa 20. glasova ZA, 5. glasova PROTIV i 3. SUZDRŽANA.

I opet je od strane određenih političkih kuhinja proturena vijest da su Zastupnici DF podržali predložene izmjene Zakona i povečanje paušala Zastupnicima u Skupštini SBK/KSB što nije istina i predstavlja još jedan pokušaj dezinformisanja javnosti i namjenog nanošenja štete Demokratskoj fronti SBK, a što nije prvi put.

Ovdje je bitno istaći da je u medijima objavljen istinit podatak da je PROTIV izmjene Zakona glasalo pet Zastupnika.

Ako se zna da je protiv glasao jedan Zastupnik NB, da je Skupštini prisustvovalo 28. od ukupno 30. Zastupnika i da Klub Zastupnika SDP broji ukupno pet Zastupnika, postavlja se pitanje gdje nestade jedan od Zastupnika SDP, da li je isti bio na Skupštini tokom glasanja (a očigledno jeste jer se na izjašnjavanju konstatovala prisutnost 28. Zastupnika), da li je isti bio ZA ili je bio SUZDRŽAN kao i dva Zastupnika Demokratske fronte.

U cijelosti podržavamo stav Zastupnika iz Nezavisnog bloka, koji je predložio ukidanje paušala profesionalnim Zastupnicima jer isti za svoj rad u Skupštini ostvaruju platu i sve ostale zakonom definisane prinadležnosti i pogodnosti, ali ipak smatramo da je izneseni prijedlog liberalan i ide u korist Zastupnicima koji su u radnom odnosu u Skupštini SBK.

Mišljenja smo da bi Skupština SBK trebala izmjeniti postojeći Zakon o plaćama i naknadama u tjelima vlasti Srednjobosanskog Kantona na način da se onemogući ili svede na najmanju moguću mjeru profesionalizacija Zastupnika u Skupštini SBK/KSB, kako je to slučaj u nama susjednom ZE-DO Kantonu kod kojih nema profesionalnih Zastupnika i isti ostvaruju pravo samo na mjesečni paušal.

U tome smjeru će ići inicijativa od Zastupnika DF u Skupštini SBK i nadamo se da će ista dobiti podršku dovoljne većine Zastupnika da bi bila i usvojena.

Kako bi smo riješili dilemu o načinu glasanja na drugoj vanrednoj sjednici Skupštine, spremnosti Zastupnika da se odreknu barem dijela prava koje već više mandata kao Zastupnici „pozicije“ ili „opozicije“ ravnopravno ostvaruju, predlažemo da se, u što skorije vrijeme, od strane Zastupnika „Bloka 10“ a u skladu sa odredbama Poslovnika Skupštine SBK/KSB, zatraži održavanje sjednice Skupštine na kojoj bi se stavile van snage izmjene Zakona o plaćama i naknadama u tijelima vlasti Srednjobosanskog Kantona, usvojene na drugoj vanrednoj sjednici Skupštine SBK/KSB.

S obzirom da se usvojene izmjene gore navedenoga Zakona odnose na sve Zastupnike podjednako bez obzira na to da li su „pozicija“ ili „opzicija“, kako su se izjasnili tokom glasanja, smiješno je navoditi da su Zastupnici sebi povećali primanja, optuživati iste, a istovremeno kao Zastupnici „opozicije“ uživati u svim pravima protiv kojih „protestvujemo“.

Predlažemo svim Zastupnicima u Skupštini SBK a naročito Zastupnicima „opzicije“ da, ukoliko ne uspiju u svojim namjerama da stave van snage usvojene izmjene Zakona, se svi Zastupnici odreknu usvojenog povećanja paušala, jer je to lični stav svakoga od Zastupnika kako pozicije tako i opozicije, sa čime bi pokazali da stoje iza svojih riječi i glasa u Skupštini SBK/KSB.

PRESS SLUŽBA KP DF SBK/KSB