Aktuelno

Donesena uredba: Svi policajci u Federaciji BiH će nositi jedinstvenu uniformu

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, donijela Uredbu o jedinstvenoj policijskoj uniformi policijskih snaga u Federaciji BiH, kojom se propisuje izgled jedinstvene policijske uniforme svih policijskih snaga Federacije Bosne i Hercegovine.

Pod izgledom jedinstvene policijske uniforme podrazumijevaju se dijelovi, sadržaj, opis, skica, boja, oznaka i drugi elementi koji su definirani u tehničkim specifikacijama.

Uredbom je propisano da je jedinstvena policijska uniforma policijskih snaga u Federaciji policijska uniforma koju mogu nositi, odnosno koristiti, samo policijski službenici Federalne uprave policije i kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova tokom obavljanja poslova i zadataka iz nadležnosti tog policijskog organa.

Uredbom su definirane i boje uniforme, kao i oznake. Također je propisano da se policijska uniforma sastoji iz osnovne policijske uniforme, i to klasične i radne uniforme, zatim uniformi za kriminalističku policiju, za specijalne policijske jedinice i jedinice za specijalističku podršku, kao i za jedinice drugog naziva koje obavljaju poslove iste vrste, i to radne i taktičke uniforme, te uniforme za interventnu policiju i za jedinice drugog naziva koje obavljaju poslove iste vrste, kao i svečane policijske uniforme, policijske uniforme za rad u inozemstvu i dodatnih dijelova policijskih uniformi.

Između ostalog, Uredbom se propisuje i zaduženje policijske unifrome, njena zamjena i rok trajanja, zatim nošenje uniforme, ali i nošenje značke, obilježja, odlikovanja i medalja na svečanoj uniformi.

Propisane su i određene vrste uniformi i dijelovi tih uniformi, kao i tehničke specifikacije tih uniformi, a utvrđen je i način mijenjanja policijskih oznaka.

Vlada FBiH