Aktuelno

DOPIS I MOLBA: Hrvatska bolnica ”Dr. fra Mato Nikolić” Nova Bila poziva građane medicinske struke

Poštovani,

Pozivamo i molimo sve medicinske radnike, koji nisu angažirani u ovom trenutku, a spremni su pomoći u slučaju potrebe u predstojećem razdoblju, da se jave na mail

uprava@bolnica-novabila.com, te dostave svoj CV sa kontaktima (telefon, e-mail i sl.).

 

S poštovanjem,

 

_______________________________

prim. dr. Velimir Valjan, ravnatelj

Agencija DAN